Senioren

Ouderenbeleid

Nederland vergrijst. De samenleving verandert en iedereen krijgt hiermee te maken. Ook in Oud Beijerland verandert de samenstelling van de bevolking. Naast de vergrijzing zien we ook andere maatschappelijke ontwikkelingen. Voorbeelden daarvan zijn het scheiden van wonen en zorg, de hervorming van de AWBZ, wijzigingen in de zorgverzekeringswet, veranderingen binnen de Wmo, wijzigingen in inkomensondersteuning enzovoorts.

Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de leefsituatie van de toenemende groep ouderen in onze gemeente en daarom is hierover zoveel mogelijk informatie over verzameld. Deze informatie is te vinden in een drietal themanotities en gaat in op hoe de gemeente Oud-Beijerland het beleid dat ouderen raakt heeft vormgegeven. Het zijn onderwerpen die voor ouderen het meest relevant zijn en passen in het bredere kader van Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ).

Met de informatie uit de notities en met behulp van de WoonZorgWelzijn Verkenner (WWZ Verkenner) worden discussies gevoerd en beleidskeuzes gemaakt. De WWZ verkenner is een nulmeting die inzicht geeft in het verschil tussen (toekomstig) vraag en aanbod op de woningmarkt. U kunt de notities en de WWZ verkenner onderaan deze pagina downloaden.

Ouderenadviseur

De ouderenadviseur is in dienst van de gemeente Oud-Beijerland en is er voor alle ouderen van 60 jaar en ouder. Haar taken zijn:

  • Coördinatie van het signalerend huisbezoek (75+)
  • Verbinden van signalen intern en extern (60+)
  • Communicatie versterken met 60plussers

Zo is zij het aanspreekpunt voor alle 60-plussers in Oud-Beijerland die signalen af willen geven over wonen, zorg en welzijn. Zij kan ook benaderd worden door familie, buren en professionele medewerkers die contact hebben met de ouderen. De ouderenadviseur beoordeelt de signalen, pakt ze op in contact met de oudere en/of speelt deze door aan partijen en organisaties die deze mee kunnen nemen in de ontwikkeling van hun beleid en in hun aanbod.

De ouderenadviseur, Magdaleen Rietveld, is te bereiken op dinsdag, woensdag, donderdag en op vrijdagochtend via telefoonnummer 14 0186 en via e-mail: magdaleen.rietveld@oud-beijerland.nl.

Signalerend huisbezoek

De gemeente vindt het belangrijk om ouderen te betrekken bij het ouderenbeleid. Eén van de initiatieven hiervan is het signalerend huisbezoek. In de periode februari 2011- juli 2014 hebben alle 75-plussers in Oud-Beijerland het aanbod gehad voor een huisbezoek door de gemeente. Van de ruim 2.000 mensen die hiervoor zijn benaderd, reageerden er meer dan 1.200 positief. Zij openden hun deur voor de vrijwilligers van het signalerend huisbezoek en hebben daarmee hun stem laten horen. Als we alle uren bij elkaar optellen die de groep van gemiddeld twaalf vrijwilligers heeft ingezet voor de huisbezoeken, dan komen we op maar liefst 6.000 uur uit. Maar wat hebben ruim drie jaar huisbezoeken nu opgeleverd? Waar hebt u aan bijgedragen en – niet minder belangrijk - wat hebt u eraan gehad? Dat kunt u lezen in het artikel uit weekkrant Het Kompas van 28 november 2014. U kunt het artikel onderaan deze pagina downloaden.

Seniorenmagazine ‘Wegwijs’

Wegwijs is een magazine van de gemeente voor senioren in Oud-Beijerland. Het blad verschijnt twee keer per jaar en kent vaste rubrieken zoals de column, De Beijerkorf, Alleen verder, Actief, Wonen, Van de gemeente, Mantelzorg, de puzzel en Wetens(w)aardigheden. De laatste drie edities kunt u onderaan deze pagina downloaden:

Gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan dit contactformulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Wonen, Leven en Welzijn | Welzijn | Senioren
Deel deze pagina
Dorpse charme. Stadse allure.

W. van Vlietstraat 6, 3262 GM Oud-BeijerlandIcoontje adres
Postbus 2003, 3260 EA Oud-BeijerlandIcoontje postadres
14 0186 / 088 - 647 19 00 Icoontje telefoonnummer
info@oud-beijerland.nlIcoontje e-mailadres
OpeningstijdenIcoontje openingstijden