Initiatievenfonds

Het initiatievenfonds is een fonds dat is bestemd voor grote en kleine initiatieven die een bijdrage leveren aan de saamhorigheid in de gemeente Oud-Beijerland.

Vanuit het fonds wordt bijgedragen aan initiatieven die een steuntje in de rug nodig hebben omdat het anders niet lukt om het initiatief uit te voeren. Dat kan in de vorm van kennis, materialen of geld.

De gemeenteraad bepaalt elk jaar hoeveel geld er beschikbaar is voor het initiatievenfonds.

Belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een aanvraag:

•    Het initiatief levert een bijdrage aan de saamhorigheid in Oud-Beijerland;
•    Het initiatief moet voor anderen, met (hulp en steun van) anderen worden opgezet en uitgevoerd;
•    Hoe groter de bijdrage uit het initiatievenfonds, hoe groter de steun (draagvlak) voor het initiatief moet zijn;
•    Om de steun van anderen te bevestigen en problemen met de belastingdienst te voorkomen moeten de betrokkenen zich verenigen;
•    Dit kan eenvoudig in de vorm van een vereniging. Andere rechtsvormen zoals een stichting mogen natuurlijk ook;
•    Het initiatievenfonds is een steuntje in de rug. De inzet van u en uw omgeving is de belangrijkste bijdrage in het slagen van het initiatief. U kunt voor uw initiatief daarom maximaal 3 keer een bijdrage aanvragen;
•    Het initiatievenfonds is niet bestemd voor een bijdrage voor eten en drinken.

Een uitgebreid overzicht van de voorwaarden vindt u in het document Beleidsregels Initiatievenfonds onderaan deze pagina.

Aanvraag indienen

U kunt het hele jaar een aanvraag indienen.  Omdat ieder initiatief anders is hebben wij geen standaard formulier gemaakt.

Met uw aanvraag moet in ieder geval het volgende duidelijk zijn:
•    een beschrijving van het doel van het initiatief;
•    een begroting van inkomsten en uitgaven van het initiatief;
•    een bewijs waaruit het draagvlak van het initiatief blijkt;
•    een bewijs waaruit de eigen inzet in vorm van geld, natura en/of eigen capaciteit blijkt.

Om uw vraag snel op te kunnen pakken, is het handig als u de aanvraag digitaal (via e-mail) naar ons stuurt. Natuurlijk kunt u de aanvraag ook opsturen per post of afgeven op het gemeentehuis.

Vervolg

Uiterlijk binnen drie maanden na binnenkomst van de complete aanvraag nemen wij een besluit. Als het om een bedrag gaat van minder dan € 3.500,- hoeft u verder geen verantwoording/verslag meer in te dienen.

Gaat het om een bedrag boven de € 3.500,- dan moet u binnen drie maanden na het initiatief een subsidievaststelling bij gemeente Oud-Beijerland indienen. Dit houdt onder andere in dat u:
•    verslag maakt van de wijze waarop de activiteit een bijdrage heeft geleverd aan de samenhorigheid in Oud-Beijerland;
•    een overzicht maakt van inkomsten en uitgaven van de activiteit(en);
•    een bewijs toestuurt waaruit de geleverde eigen inzet in de vorm van geld, natura en/of eigen capaciteit blijkt.

Vragen?

Hebt u nog vragen over het initiatievenfonds of wilt u een aanvraag indienen? Stuur dan een e-mail naar initiatievenfonds@oud-beijerland.nl of neem telefonisch contact op via 14 0186.

Gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan dit contactformulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Wonen, Leven en Welzijn | Welzijn | Initiatievenfonds
Deel deze pagina
Dorpse charme. Stadse allure.

W. van Vlietstraat 6, 3262 GM Oud-BeijerlandIcoontje adres
Postbus 2003, 3260 EA Oud-BeijerlandIcoontje postadres
14 0186 / 088 - 647 19 00 Icoontje telefoonnummer
info@oud-beijerland.nlIcoontje e-mailadres
OpeningstijdenIcoontje openingstijden