Groen en natuur

Gemeente Oud-Beijerland hecht veel waarde aan kwalitatief hoogwaardig groen en is trots op het groen, landschap en aanwezige natuur.
Oud-Beijerland is één van de vijf gemeenten in het Nationaal Landschap de Hoeksche Waard. De herkenbaarheid van dit gebied uit zich in een open polderpatroon, lintbebouwingen en een bijzondere dijken- en krekenstructuur. Daarnaast geeft de ligging van het dorp aan het Spui, met de haven die doorloopt tot in het centrum, een nautische uitstraling.

De landschappelijke kenmerken die zo duidelijk aanwezig zijn in dit poldergebied en herkenbaar in het buitengebied van de gemeente,  lopen door tot in de bebouwde kom van Oud-Beijerland. De openheid en landschappelijke herkenbaarheid van het gebied met daarnaast de directe nabijheid van vele voorzieningen is voor veel bewoners een reden om in Oud-Beijerland te wonen.

Visie en beleid

Voor het groen binnen de gemeente is een beleidsplan opgesteld. Dit plan beschrijft de visie die we hebben voor het groen op onderwerpen als landschap, ecologie, beheer en gebruik. Deze visie is de basis voor een uitwerking in streefbeelden die laten zien wat de gemeente graag wil met het groen. Tevens laat het beleidsplan zien welke groenstructuur we hebben en op welke wijze we dit willen behouden en versterken.

Beheer en onderhoud

Vanuit het Groenbeleidsplan wordt bepaald welk beheer nodig is om de beschreven ambities en streefbeelden te realiseren of te behouden. Dit is vormgegeven in een beheerplan waar de uitvoering, maatregelen en planning aan bod komen.

Natuur

Binnen de gemeente van Oud-Beijerland zijn een paar waardevolle natuurgebieden te vinden. Deze bieden flora en fauna een goede leefomgeving en sluiten aan op de ecologische hoofdstructuur. Ook aansluitend aan de gemeentegrenzen is een mooi landschap binnen handbereik met prachtige flora en fauna, dat op sommige punten zelfs de bebouwde kom in komt.

Te downloaden:

Gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan dit contactformulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Wonen, Leven en Welzijn | Openbare ruimte | Groen en natuur
Deel deze pagina
Dorpse charme. Stadse allure.

W. van Vlietstraat 6, 3262 GM Oud-BeijerlandIcoontje adres
Postbus 2003, 3260 EA Oud-BeijerlandIcoontje postadres
14 0186 / 088 - 647 19 00 Icoontje telefoonnummer
info@oud-beijerland.nlIcoontje e-mailadres
OpeningstijdenIcoontje openingstijden