Gezondheidszorg

De Dienst Gezondheid & Jeugd (voorheen GGD Zuid-Holland Zuid) coördineert de gezondheidsbevorderende programma's in de regio. Tot en met 2015 werden de volgende thema’s aangepakt:

  • Alcoholpreventie in het programma ‘Verzuip jij je Toekomst?!’
  • Depressiepreventie in het programma ‘Mentale Weerbaarheid’
  • Overgewichtpreventie in het programma ‘Gezond Gewicht’
  • Prenatale voorlichting
  • Verslavingspreventie

Gezondheidsbescherming en bewaking

De gemeente heeft in het kader van de Wet publieke gezondheid een aantal taken uit te voeren. De GGD is belast met de daadwerkelijke uitvoering namens de gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om de bestrijding van infectieziekten en de voorbereiding op de dreiging van opkomende nieuwe en oude infectieziekten of advisering omtrent medisch milieukundige aspecten bij gevaarlijke stoffen en het continueren van de aandacht voor de verbetering van het binnenmilieu in de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs.

Ook wordt er gelet op gezondheidsaspecten in relatie tot andere beleidsterreinen: stimuleren om gezondheidsaspecten mee te wegen in rondom ruimtelijke ordening, verkeer, jeugd, sport, welzijn om zo de risico’s voor de gezondheid van inwoners te beperken (bijv. door in kaart te brengen op welke wijze gezondheidsaspecten kunnen worden meegenomen bij fysieke veiligheid, risicovolle ondernemingen en evenementen).

De gezondheidstoestand van de bevolking wordt bewaakt door het toepassen van gericht gezondheidsonderzoek  en het ontwikkelen van toekomstverkenningen van de regionale Volksgezondheid.
Ten behoeve van de kinderopvang wordt er nauwlettend op toegezien dat de kwaliteit van de opvang is gegarandeerd. De Dienst Gezondheid & Jeugd voert inspecties uit en de gemeente heeft een handhavende rol bij geconstateerde overtredingen.

Maatschappelijke Zorg

Gemeenten zijn vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning verantwoordelijk voor het bestrijden van geweld in afhankelijkheidsituaties, vrouwen- en maatschappelijke opvang, de openbare geestelijke gezondheidszorg (bemoeizorg) en verslavingszorg. Met diverse ketenpartners worden deze velden aangepakt.

Daarnaast is er Meldpunt Zorg en Overlast/Steunpunt Huiselijk geweld voor de regio. Dit is in kader van de maatschappelijk zorg en het bestrijden van huiselijk geweld. Kijk voor meer informatie op de website van Dienst Gezondheid en Jeugd.

Te downloaden:

Gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan dit contactformulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Wonen, Leven en Welzijn | Welzijn | Gezondheidszorg
Deel deze pagina
Dorpse charme. Stadse allure.

W. van Vlietstraat 6, 3262 GM Oud-BeijerlandIcoontje adres
Postbus 2003, 3260 EA Oud-BeijerlandIcoontje postadres
14 0186 / 088 - 647 19 00 Icoontje telefoonnummer
info@oud-beijerland.nlIcoontje e-mailadres
OpeningstijdenIcoontje openingstijden