Stemmen bij volmacht

Kunt u op 21 maart 2018 niet zelf stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht geven. Deze persoon kan dan voor u stemmen.

Op de achterzijde van uw stempas kunt u dan de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. Die persoon moet zelf ook een stempas hebben.

Het is belangrijk dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. De kiezer die voor u gaat stemmen moet een kopie van uw identiteitsbewijs laten zien.

Iemand machtigen die niet in uw gemeente woont

U kunt ook iemand machtigen die niet in uw gemeente woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing. Het hiervoor benodigde formulier kunt u afhalen bij de balie van uw gemeente, of downloaden onderaan deze pagina.

De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. U vindt het (post)adres op de website van uw gemeente. De link naar deze website staat aan de rechterkant van deze pagina.

De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau te laten zien.

U bent hier:Home | Stemmen bij volmacht
Referendum 21 maart 2018

Gezamenlijke website van de vijf gemeenten
in de Hoeksche Waard