Stemmen andere gemeente/buitenland

Stemmen in een andere gemeente

Als u op 21 maart 2018 in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u aanvragen door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan, of schriftelijk met het formulier onderaan deze pagina. U vindt het (post)adres op de website van uw gemeente. De link naar deze website staat aan de rechterkant van deze pagina.

Bij Burgerzaken vraagt u dan een kiezerspas aan. Met een kiezerspas kunt u dan gaan stemmen in ieder stembureau in heel Nederland.

Het aanvragen van een kiezerspas aan de balie kan tot en met dinsdag 20 maart 2018 tot 12.00 uur, schriftelijk kan dit tot en met 16 maart 2018. 

Stemmen vanuit het buitenland

Bent u op 21 maart 2018 tijdens het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En u staat nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Stem dan via een volmacht of per brief.

Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Machtig een familielid of kennis in Nederland om te stemmen namens u. Degene die namens u stemt moet tegelijkertijd zijn of haar eigen stem uitbrengen. Dien hiervoor een verzoek in om een machtiging af te geven bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U vindt het formulier onderaan de pagina Stemmen bij volmacht.

Per brief stemmen

U kunt ook per post stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres met een briefstembewijs. Hiervoor moet u zich vooraf registreren. Dat kan via dit formulier.

Formulier stemmen per brief

Zo vraagt u een briefstembewijs aan.

  • Download het formulier
  • Vul het formulier in en onderteken het.
  • Stuur het formulier samen met een kopie van uw identiteitsdocument naar de Unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag. Doe dit:

Uw verzoek hiervoor moet uiterlijk op 21 februari 2018 om 23.59 uur (Nederlandse tijd) bij de gemeente Den Haag binnen zijn.

Houd rekening met trage of minder betrouwbare postbezorging

Kiest u ervoor per brief te stemmen? Houd er dan rekening mee dat het tijd kost om iets per post heen en weer te sturen. Bent u in een land waar de postbezorging traag of minder betrouwbaar is? Dan is het verstandig iemand voor u te laten stemmen. Dit kan met een volmacht. Want u wilt natuurlijk zeker weten dat uw stem op tijd binnen is.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over stemmen vanuit het buitenland? Neem contact op via e-mail met kbn.verkiezingen@denhaag.nl of bel met +31 70 353 4400. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur (Nederlandse tijd).

U bent hier:Home | Stemmen andere gemeente/buitenland
Referendum 21 maart 2018

Gezamenlijke website van de vijf gemeenten
in de Hoeksche Waard