Proclaimer / Cookiewet

Gemeente Oud-Beijerland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw mailtje bijzonder op prijs. U kunt hiervoor een meldingsformulier gebruiken. Bij voorbaat hartelijk dank!

Ga direct naar:


Gemeentelijke regelgeving

Via deze website heeft u toegang tot de teksten van gemeentelijke regelgeving, zoals bijvoorbeeld verordeningen. Hierbij geldt dat de publicatie van teksten uit het gemeentenieuws via deze website geen bekendmaking vormt in de zin van de Grondwet. Alleen de door de gemeente gedrukte stukken hebben een officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst.

Auteursrecht

Via deze website kunt u teksten van gemeentelijke regelgeving raadplegen. De door gemeente gedrukte stukken hebben een officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst, geldt de officiële gedrukte tekst.

Alle informatie en beeldmateriaal behoort auteursrechtelijk toe aan gemeente Oud-Beijerland. U kunt de informatie voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik overnemen. Wij vragen u het materiaal niet te veranderen en bij verspreiding de bron te vermelden. Voor commercieel gebruik van materiaal van deze website vragen wij u contact met ons op te nemen. Het is niet toegestaan onze website te framen.

De verantwoordelijkheid en het auteursrecht van informatie die via de links toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende websites. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.

Privacybeleid

Het is het beleid van gemeente Oud-Beijerland om de privacy van de bezoekers op onze site, en diegenen die per e-mail reageren, te respecteren. De gegevens die in het bezit zijn van gemeente Oud-Beijerland worden door ons niet aan derden verstrekt of verkocht of ter beschikking gesteld, behalve wanneer dat nodig is om:

  • te voldoen aan wettelijke eisen en/of procedures, dan wel gehoor te geven aan gerechtelijke bevelen
  • de rechten en eigendommen van gemeente Oud-Beijerland te beschermen en te verdedigen
  • de voorwaarden van gemeente Oud-Beijerland na te leven


Contact

Heeft u een vraag, dan kunt u deze sturen naar info@oud-beijerland.nl.

Officiële post waarbij een handtekening vereist is (bijvoorbeeld een bezwaarschrift), kunt u beter schriftelijk indienen. Ons postadres is: Gemeente Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Wilt u direct telefonisch contact met de gemeente, belt u dan naar afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 14 0186.

Geregistreerde informatie

Om u gebruik te laten maken van diensten van gemeente Oud-Beijerland, is het nodig dat wij specifieke informatie registreren. Alle informatie betreffende uw relevante persoonlijke gegevens worden (volgens de richtlijnen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)), indien dit nodig is, in onze gegevensverzameling geregistreerd. In overeenstemming met de WBP is deze gegevensverzameling aangemeld bij de Registratiekamer. Van de bezoeker worden de volgende gegevens geregistreerd:

  • Naam, adres, telefoonnummer en e-mail-adres(sen)
  • De toestemming van de bezoeker hem van relevante extra informatie te voorzien (permission e-mail)
  • Abonnementen op nieuwsbrieven


Als u in de databank geregistreerd staat, hebt u het recht een afschrift te ontvangen van de over u verzamelde gegevens. Een verzoek daartoe kunt u sturen naar info@oud-beijerland.nl.

Als uit het ontvangen afschrift naar uw mening blijkt dat de gegevens die over u zijn vastgelegd, niet juist of onvolledig zijn, of naar uw mening, gelet op het doel van de registratie, niet in de databank van gemeente Oud-Beijerland thuis horen, dan kunt u ons vragen de gegevens aan te passen of te verwijderen. Ook voor een dergelijk verzoek vragen we u het e-mail-adres info@oud-beijerland.nl te gebruiken.

Wij gebruiken de opgeslagen informatie om onze diensten uit te oefenen zoals genoemd in de voorwaarden. Verder mogen wij informatie over u gebruiken om u te voorzien van informatie over onze diensten en, als u daarvoor toestemming hebt gegeven, advertenties of aanbiedingen van adverteerders waarvan we denken dat ze relevant voor u zijn. In al deze gevallen zullen wij alles doen wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om te voorkomen dat persoonsgegevens aan derden worden onthuld.

Cookiewet

Deze website maakt gebruik van cookies voor het opstellen van webstatistieken over het gebruik van de website. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend.

Geen persoonsgegevens

Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Gemeente Oud-Beijerland kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren.

Bezwaar

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies heeft geen gevolgen voor het gebruik van onze website. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website van het Nationaal Cyber Security Centrum.  

Webstatistieken

Deze website maakt gebruik van webstatistieken. Door deze gegevens te analyseren, kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Voor de opslag van deze gegevens maakt de website gebruik van cookies, logfiles en javascriptcodes.

Het gaat om de volgende gegevens:

  • het adres van uw internetprovider
  • de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox)
  • het tijdstip en de duur van uw bezoek
  • welke pagina's u heeft bezocht

Archivering

Het is mogelijk de website van de gemeente Oud-Beijerland met terugwerkende kracht te raadplegen. De gemeente laat via Archiefweb haar website archiveren. Zo wordt voldaan aan de archiefwet.

Archiefweb maakt iedere dag een complete kopie van de website. Deze is geheel doorklikbaar met alle informatie, afbeeldingen en achterliggende documentatie. Het webarchief gaat terug tot de ingangsdatum 29 november 2014.


Terug naar boven

Gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan dit contactformulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Proclaimer / Cookiewet
Deel deze pagina
Dorpse charme. Stadse allure.

W. van Vlietstraat 6, 3262 GM Oud-BeijerlandIcoontje adres
Postbus 2003, 3260 EA Oud-BeijerlandIcoontje postadres
14 0186 / 088 - 647 19 00 Icoontje telefoonnummer
info@oud-beijerland.nlIcoontje e-mailadres
OpeningstijdenIcoontje openingstijden