Pagina opties

Groter
A A

Spreekrecht

Tijdens de raadsvergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Het ‘reglement van orde voor de vergaderingen van de raad’ kent u deze mogelijkheid toe. De tekst luidt als volgt: “Ingezetenen en belanghebbenden kunnen aan het begin van openbare raads- en commissievergaderingen het woord voeren over al dan niet geagendeerde onderwerpen”. Dit spreekrecht kunt u tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering telefonisch of schriftelijk aanvragen bij de griffier, via telefoonnummer 088 - 647 15 10 of 088 - 647 16 61. U kunt het formulier onder aan deze pagina downloaden of ophalen bij de receptie van het gemeentehuis.
Voor het spreekrecht wordt in totaal een half uur uitgetrokken.

Uitzonderingen

Een paar onderwerpen zijn uitgezonderd van het inspreekrecht, dat zijn inspraak:
a. over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
b. over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
c. indien u een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon indienen;
d. indien u eerder over hetzelfde onderwerp reeds het woord hebt gevoerd.

Op de avond zelf

Wanneer u spreekrecht hebt aangevraagd, gaat de procedure als volgt. Na de opening van de vergadering geeft de voorzitter u maximaal 5 minuten de gelegenheid het woord te voeren over het onderwerp waarvoor u spreekrecht hebt aangevraagd. De voorzitter en raads- of burgerleden hebben vervolgens de gelegenheid u vragen te stellen, waarna u die kunt beantwoorden. Hierna gaat de voorzitter over tot behandeling van de overige agendapunten.