Pagina opties

Groter
A A

Samenstelling College B&W

De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente: het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester is ook voorzitter van de gemeenteraad.

Contact

De burgemeester en wethouders zijn bereikbaar op telefoonnummer 14 0186. Het e-mailadres van het college is bs@oud-beijerland.nl.

Jon Hermans-Vloedbeld

Hermans-Vloedbeld
contactgegevens en taken Jon Hermans-Vloedbeld
FunctieBurgemeester
Taken

Portefeuille:

 • Bestuur;
 • Dienstverlening;
 • Bestuurlijke samenwerking;
 • Internationale contacten;
 • Openbare Orde en Veiligheid;
 • Brandweer;
 • Rampenbestrijding;
 • Handhaving;
 • Personeel & Organisatie;
 • Communicatie;
 • Facilitaire Zaken
Nevenfuncties
 • lid auditcommissie Voetbal en Veiligheid (Ministerie van Justitie) (onbezoldigd)
 • lid Raad van Toezicht Orkest van het Oosten (onbezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Saxion Hogescholen (per 01-01-2017) (bezoldigd)
 • lid Commissie Europa & Internationaal, delegatie naar Congres van Lokale en Regionale overheden van de Raad van Europa (Congres) (benoemd 16-02-2017) (onbezoldigd)

Ina van der Werf - Weeda

van der Werf - Weeda
contactgegevens en taken Ina van der Werf - Weeda
FunctieWethouder
Taken

1ste locoburgemeester

Portefeuille:

 • Maatschappelijke ondersteuning;
 • Jeugdzorg (decentralisatie)
 • AWBZ (decentralisatie)
 • Volksgezondheid;
 • Informatie, advies en cliëntenondersteuning;
 • Individuele voorzieningen;
 • Senioren en mensen met een beperking;
 • Jeugd.
Nevenfuncties
 • Geen nevenfuncties
Politieke partijCDA

Piet van Leenen

van Leenen
contactgegevens en taken Piet van Leenen
FunctieWethouder
Taken

2de locoburgemeester

Portefeuille:

 • Ruimtelijke ontwikkeling;
 • Wonen;
 • Beheer en onderhoud openbaar gebied;
 • Duurzaamheid;
 • Monumenten en archeologie;
 • Financiën.
Nevenfuncties
 • Rode Kruis, district Zuid-Holland Zuid, bestuurslid (onbezoldigd)
 • Goed Idee Reizen, reisleider (onbezoldigd)
 • P.J. van Leenen Consultancy B.V., directeur-eigenaar, vanaf 1 september 2015 geen inkomen gegenereerd. Een van de activiteiten van de B.V. is exploitatie van onroerend goed. (bezoldigd)
Politieke partijSGP-CU

Harry van Waveren

van Waveren
contactgegevens en taken Harry van Waveren
FunctieWethouder
Taken

3de locoburgemeester

Portefeuille:

 • Economische zaken;
 • Toerisme en recreatie;
 • Verkeersstructuur;
 • Parkeren;
 • Verkeersveiligheid;
 • Inkomstenondersteuning en sociale werkgelegenheid;
 • Participatiewet (decentralisatie);
 • Vastgoed inclusief gemeentelijke gebouwen zoals gemeentehuis;
 • Sport;
 • Cultuur;
 • Sociaal cultureel werk en vrijwilligerswerk;
 • Subsidie (verenigingen en instellingen);
 • Onderwijsbeleid en -huisvesting;
 • Voor- en naschoolse opvang.
 • ICT
Nevenfuncties
 • Lid Adviescommissie Water, Rijksoverheid, Den Haag (tot 01-01-2018) (bezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Erkende Restauratie Monumentenzorg Gouda (onbezoldigd)
 • Voorzitter kerkenraad Protestantse gemeente Goes (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Nationaal Restauratie Centrum (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Zeeuws Landschap (onbezoldigd)
 • Lid bestuur Stichting Nederland Monumentenland (onbezoldigd)
Politieke partijBINT

Rudie Heintjes

Heintjes
contactgegevens en taken Rudie Heintjes
FunctieGemeentesecretaris