Pagina opties

Groter
A A

Griffie

De griffie bestaat uit griffier Evert Bunt en plaatsvervangend griffier Leanne de Waal. Zij helpen de gemeenteraad, de fracties en de raadsleden waar nodig in de voorbereiding van elke vergadering. Tijdens de raadsvergaderingen ondersteunen zij de voorzitter. Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u contact opnemen met de griffie via onderstaande contactgegevens.

E-mailadres: griffie@oud-beijerland.nl
Telefoonnummer: 088 - 647 15 10 en 088 - 647 16 61.