Pagina opties

Groter
A A

Gemeente als werkgever

Indiensttreding

Wanneer je in dienst treedt bij de gemeente Oud-Beijerland komt er een arbeidsrelatie tot stand tussen jou als werknemer en de gemeente Oud-Beijerland als werkgever.

Salaris

Iedere functie is via een functiewaarderingssysteem gekoppeld aan een salarisschaal. Er zijn in totaal 18 salarisschalen, waarin je via periodieken toegroeit naar een maximum.

Extra beloning

De gemeente Oud-Beijerland heeft een systeem van flexibele beloning. Wanneer je bovengemiddeld presteert, bestaan er mogelijkheden voor het verkrijgen van functioneringstoelagen, gratificaties en extra periodieken.

Flexibel werken 

Een volledige baan is 36 uur per week. De gemeente kent een systeem van flexibele werktijden. Dat betekent dat je zelf bepaalt wanneer je werkdag begint en eindigt en dat je in overleg met je leidinggevende je werkweek indeelt: bijvoorbeeld vier maal negen uur werken of vier maal acht en één ochtend. Voor een aantal functies (denk aan publieksfuncties, functies in de buitendienst) is de flexibiliteit beperkt.

Opleiding en ontwikkeling

Wij beschikken over een intern loopbaancentrum. Aan de hand van o.a. digitale assessments, een Talenten Ontwikkelingsplan (TOP) en gesprekken met onze loopbaanadviseurs krijg je zicht op je kwaliteiten, ontwikkeling, ambities, mogelijkheden etc. en geef je vorm en sturing aan je eigen loopbaan.

Vakantiedagen 

Als je 36 uur werkt, heb je in elk geval 158,4  uur vakantie per jaar. Ben je een parttimer, dan worden de vakantiedagen ‘naar rato’ berekend. Medewerkers vanaf een bepaalde leeftijd /diensttijd ontvangen extra verlof.

Betaald ouderschapsverlof

Dit ouderschapsverlof is bedoeld om naast een betaalde baan, tijd en aandacht te besteden aan ouderschapstaken. Het verlof  bedraagt maximaal 26 keer de arbeidsduur (936 uur bij een volledige baan). Daarvan wordt over maximaal 13 keer de arbeidsduur bij salarisschaal 6 en hoger 50% van het salaris tijdens het verlof doorbetaald (bij lagere schalen wordt een hoger percentage doorbetaald). Er gelden voorwaarden voor het opnemen van dit verlof.

Buitengewoon verlof

De gemeente kent ook regelingen voor kort verzuim dat niet wordt afgetrokken van het vakantieverlof. Bijvoorbeeld als je gaat stemmen tijdens verkiezingen, bij vakbondsactiviteiten en bij ernstige ziekte of overlijden van een familielid. Als je korte tijd moet zorgen voor een ziek familielid kun je daarvoor maximaal 72 uur verlof opnemen bij een voltijdbaan. De helft van dit verlof is voor rekening van de gemeente de andere helft neem je zelf op. Je salaris wordt volledig doorbetaald.

Individueel Keuzebudget (IKB, per 1-1-2017)

Bij de gemeente Oud-Beijerland kunnen medewerkers op fiscaal vriendelijke wijze een keuze maken uit bepaalde arbeidsvoorwaarden. Ziektekostenverzekering en voorzieningen. Alle gemeenten hebben een collectieve maar wel vrijwillige ziektekostenvoorziening bij IZA en Zilveren Kruis / Achmea. Kijk voor meer informatie op de hun websites.

Gezondheid en bedrijfszorg

Bij ons ligt de nadruk op gezond blijven. Dit doen we door aandacht te besteden aan de inrichting van de werkplekken. Ook hebben we oog voor de balans tussen werk en privé. En, niet onbelangrijk, werken we aan een cultuur en sfeer die past bij een professionele organisatie met hart voor mensen. Niet voor niets hechten we waarde aan een open cultuur waarin samenwerken hoog in het vaandel staat. Binnen een goed gezondheidsmanagement past ook aandacht voor jou op het moment dat het niet goed met je gaat. We willen je graag zo snel mogelijk en zo goed mogelijk weer terug in onze werkkring hebben. Samen maken we daar plannen en afspraken over.  De gemeente is aangesloten bij IZA Bedrijfszorg. Bedrijfszorg is een effectief instrument bij het beperken en voorkomen van verzuim.

Doorbetaling bij ziekte 

Als je langdurig ziek wordt, betaalt de gemeente de eerste zes maanden van je ziekte je salaris voor 100% door. Na 6 maanden ziekte krijg je 90% doorbetaald, na één jaar 75% en na twee jaar 70%. De korting vindt alleen plaats over de uren waarvoor je ziek bent.

Vergoeding reiskosten 

De gemeente Oud-Beijerland kent een reiskostenvergoeding voor het woon-werk verkeer en voor dienstreizen.

Algemene verzekeringen

De gemeente Oud-Beijerland heeft een collectief contract afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. Hierdoor kan je korting krijgen op verschillende verzekeringen van Centraal Beheer.

Personeelsvereniging

Medewerkers van de gemeente Oud-Beijerland kunnen zich aansluiten bij de personeelsvereniging. Deze vereniging heeft tot doel de contacten tussen de personeelsleden van de gemeente Oud-Beijerland te verstevigen.

Vacatures

Enthousiast? Bekijk de huidige vacatures bij gemeente Oud-Beijerland.