Pagina opties

Groter
A A

Belastingen

Bent u de eigenaar van een woning, gebouw of perceel (bouw)grond? Dan moet u onroerende zaakbelastingen (OZB) betalen.

Eigenaren betalen eigenarenheffing

Als u als eigenaar van een woning/gebouw bij het Kadaster bekend staat, moet u de eigenarenheffing van de onroerende zaakbelasting aan de gemeente te betalen. Hoeveel u moet betalen hangt af van de waarde van de onroerende zaak waarvan u eigenaar bent en de hoogte van de OZB-tarieven.

De datum 1 januari is bepalend voor het hele jaar. Dus als u in dit jaar een onroerende zaak verkoopt, moet u toch voor het hele jaar OZB betalen. Voor de nieuwe woning hoeft u geen OZB meer te betalen. Bij verkoop van een huis worden de zakelijke lasten, waaronder de eigenarenbelasting van de OZB en het rioolrecht eigendom, meestal door de notaris verrekend. Dit geldt ook voor niet-woningen (bedrijfspanden, etc.).

Gebruikers van niet-woningen betalen gebruikersheffing

U moet OZB-gebruikersgedeelte betalen als u op 1 januari van het desbetreffende jaar gebruiker van een niet-woning was. Hoeveel u moet betalen hangt af van de waarde van het gebouw waarvan u gebruiker bent en van de hoogte van het OZB-tarief.
Gebruikers van woningen hoeven met ingang van 1 januari 2006 geen gebruikersheffing meer te betalen.

Binnen 6 weken bezwaar aantekenen

Tegen de aanslag onroerende zaakbelastingen en/of de beschikking van de WOZ-waarde kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag een bezwaarschrift indienen bij het college van B & W, p/a de directeur van het SVHW, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal.

Tarieven

Voor belastingtarieven kijk op de website van SVHW.

Informatie

Voor meer informatie over de onroerende zaakbelasting kunt u contact opnemen met het SVHW (Samenwerking, Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling), telefoon (0186) 577222 of 0800 0200873, of kijk op de website van SVHW.

Rioolheffing

Voor de kosten van de gemeentelijke zorgplichten voor:
- het afvloeiend hemelwater
- het grondwater
- de rioolzorg
betaalt u de rioolheffing; elk jaar worden hiervoor de tarieven vastgesteld.

Tarieven

Voor tarieven rioolheffing kijk op de website van SVHW.

Waterschapslasten

Het Waterschap Hollandse Delta zorgt voor de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater en het onderhoud van wegen in de Hoeksche Waard. De kosten van deze zorg worden verhaald op gebruikers en eigenaren van woningen, bedrijven en gronden.
Een verdere uitleg over deze taken en de waterschapslasten zijn te vinden op de website van het Waterschap. Meer informatie  kunt u ook vinden op de website van SVHW of neem contact op met het SVHW, telefoon (0186) 577222 of 0800-0200873.

Afvalstoffenheffing

De Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard (RAD) zorgt voor het inzamelen, het be- en verwerken, vernietigen en storten van huishoudelijke afvalstoffen. De kosten hiervan worden gedekt met de opbrengst van de afvalstoffenheffing.
Voor meer informatie over de afvalstoffenheffing kunt u contact opnemen met de RAD, telefoon (0186) 57 25 86. U kunt ook een e-mail sturen naar info@radhoekschewaard.nl.

WOZ waarde

Bent u benieuwd naar uw WOZ waarde? Kijk dan eens op de op de website van SVHW.