Pagina opties

Groter
A A

Begroting

Elk jaar biedt de raad vóór 15 november aan de Provincie de meerjarenbegroting aan. Deze begroting bevat de taken en kaders die door de raad aan het college worden gesteld. In de meerjarenbegrotingbegroting wordt aangegeven wat we willen bereiken (waaronder effecten), wat we daarvoor gaan doen en wat dat mag kosten. Dit zijn de drie W’s. De meerjarenbegroting is vooral beleidsinhoudelijk erg belangrijk omdat het een concrete uitwerking is van de Perspectiefnota, het collegeprogramma en het bestaande beleid.

Indeling in hoofdfuncties, functies en programma's

De meerjarenbegroting is ingedeeld in hoofdfuncties, functies en programma's. De budgetten zijn weergegeven op zowel programmaniveau als per product. Ook budgetwijzigingen, voortvloeiend uit de perspectiefnota, en belastingvoorstellen maken deel uit van de meerjarenbegroting..