Pagina opties

Groter
A A

Reclame plaatsen

 • Wat is het?

  U kunt op verschillende manieren reclame maken voor uw product, dienst, organisatie of evenement. U kunt bijvoorbeeld schriftelijke of digitale middelen inzetten, maar u kunt ook denken aan de volgende mogelijkheden voor buitenreclame:

  • Reclame plaatsen op of aan een gebouw.
  • Reclame plaatsen via zogenaamde driehoeksborden langs de weg.
  • Een evenement aankondigen via digitale informatiedisplays langs de weg.

  U leest hier meer over het plaatsen van reclame op of aan een gebouw.

  Meer informatie over reclame via driehoeksborden of digitale informatiedisplays langs de weg vindt u via de link onder  'Verwijzingen'.

 • Hoe werkt het?

  U mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag, bijvoorbeeld, het verkeer niet in gevaar brengen. Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

  Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren.

  De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Zij kan de vergunning weigeren om bijvoorbeeld één van de volgende redenen:

  • De reclame past niet in de omgeving.
  • De reclame past niet bij het gebouw waar het geplaatst is.
  • De reclame stoort weggebruikers.
  • De reclame brengt schade toe aan de weg.
  • De reclame stoort het beheer en onderhoud van de weg.
 • Hoe regelt u het in Oud-Beijerland?

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Dit doet u met DigiD. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

  Vergunning aanvragen

  Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • waarom u reclame wilt plaatsen
  • de plaats van de reclame (op een kaart)
  • hoe groot de reclame is
  • een tekening of een foto van de reclame

  Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

 • Aanvullende informatie

  Wilt u reclame plaatsen buiten de bebouwde kom of langs een provinciale weg? Dan hebt u misschien toestemming nodig van de provincie. Informeer hiernaar bij de provincie.

 • Verwijzingen

 • Wetgeving