Pagina opties

Groter
A A

Kabels en leidingen leggen in openbare grond

 • Wat is het?

  Kabels en leidingen in de grond mag u alleen leggen in openbaar gebied. Dit moet u eerst melden bij het Kadaster.

  Wilt u boven de grond kabels en leidingen plaatsen? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

  Soms heeft u ook een vergunning van de gemeente nodig. U leest er meer over onder het tabblad 'Hoe regelt u het?'.

 • Direct regelen in Oud-Beijerland

 • Wat kost het in Oud-Beijerland?

  Aan zowel het doen van een melding als het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. U vindt deze kosten op de website van respectievelijk het Kadaster en het Omgevingsloket online.

 • Hoe regelt u het in Oud-Beijerland?

  Houd bij nieuwbouw of forse verbouw rekening met bestaande bekabeling en leidingen (voor telecommunicatie, gas, elektriciteit of gevaarlijke stoffen). Informatie hierover kunt u apart opvragen bij het Kadaster (Kabels en Leidingen Informatie Centrum KLIC).

  Bovengrondse kabels en leidingen

  Voor bovengrondse kabels en leidingen geldt dat deze vrijwel altijd beperkingen meebrengen voor de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de grond die onder de leidingen ligt. Zo is het verboden om te bouwen onder of direct naast hoogspanningsmasten. Verder is de bouwhoogte onder de straalpaden van telefonie en dergelijke gelimiteerd.

  Wilt u bovengrondse leidingen plaatsen, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvragen via het Omgevingsloket online.

  Ondergrondse kabels en leidingen

  Het zonder vergunning aanbrengen van kabels en leidingen in de openbare grond is verboden. Wanneer u hiervoor een vergunning aanvraagt, dan is het van belang of u dit namens een telecommunicatiebedrijf doet. In dat geval zijn namelijk tevens de regels van de Telecommunicatiewet van toepassing. Voorts gelden voor vergunningverstrekking specifieke randvoorwaarden die mede afhankelijk zijn van plaatselijke omstandigheden.

  Voor ondergrondse kabels en leidingen geldt een veiligheidszone. Deze is afhankelijk van de aard van de leiding. In deze zones geldt een beperking van de bebouwingsmogelijkheden. De beheerders van ondergrondse kabels en leidingen (zoals energiebedrijven en de Gasunie), willen dat  kabels en leidingen zoveel mogelijk worden gelegd in openbaar gebied. Enige uitzondering hierop zijn huisaansluitingen.

  Wilt u ondergrondse leidingen plaatsen, dan geldt de volgende werkwijze:

  • Meld de aanleg van ondergrondse werken in openbaar gebied bij de gemeente.
  • De gemeente coördineert de meldingen aan de hand  van de ligging van reeds aanwezige kabels en leidingen. Door de coördinatie blijft de overlast tot een minimum beperkt.
  • Voor de plaatsing van nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject is een bestemmingsplanwijziging nodig.
  • Voor de plaatsing van nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject (dus reeds voorkomend in het bestemmingsplan) is een omgevingsvergunning nodig.

  Wat heeft u hiervoor nodig?

  Een verklaring met daarin de volgende gegevens:

  • een omschrijving van de werkzaamheden
  • een gefaseerde planning van alle werkzaamheden
  • de geplande startdatum en duur van de werkzaamheden
  • gegevens over het soort aan te leggen kabel of leiding
  • het aantal aan te leggen kabels of leidingen
  • gegevens waar de kabel of leiding gelegd gaat worden (tracé)
  • een factuuradres voor de legeskosten
  1. Melding aan het Kabels en Leidingen InformatieCentrum (KLIC).
  2. Plattegrond met daarop aangegeven het geplande tracé..
  3. Periode waarin u de kabels en/of leidingen wilt aanbrengen.

 • Openbare documenten

 • Wetgeving