Pagina opties

Groter
A A

Werk & Inkomen

Per 1 januari 2016 zijn de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW) en WHW-bedrijven gefuseerd tot Werk & Inkomen Hoeksche Waard (WIHW). Reden voor de fusie is de komst van de Participatiewet, de veranderingen in het sociaal domein en de bezuinigingen in uitgaven van de vijf Hoeksche Waardse gemeenten.

Werk staat centraal in de nieuwe organisatie. Samen met het bedrijfsleven (profit en non-profit) in en om de Hoeksche Waard willen wij werk/banen/opdrachten beschikbaar krijgen voor onze cliënten en SW-medewerkers. Hiervoor leggen wij contacten met ondernemers en verdiepen wij ons in de arbeidspotentie van onze cliënten. Cliënten begeleiden wij in het gehele traject naar betaald werk.

Het WIHW richt zich op vragen van inwoners op het gebied van werk, inkomen en zorg in de meeste brede zin. Daarvoor bieden wij, naast het begeleiden naar betaald werk, ook oplossingen door cliënten een garantie te bieden voor ondersteuning van het inkomen voor ieder die daar recht op heeft.

Meer informatie vindt u op de website van WIHW.