Pagina opties

Groter
A A

Vrachtwagenparkeerplaats

Binnen Oud-Beijerland is aan de Jan van der Heijdenstraat op industrieterrein “De Bosschen” een afgesloten vrachtwagenparkeerplaats beschikbaar.

Toegang

Vrachtwagenchauffeurs kunnen toegang krijgen tot het parkeerterrein door het aangaan van een huurovereenkomst. Voor de sleutel moet een borg betaald worden en voor het gebruik van de vrachtwagenparkeerplaats moet huur worden voldaan. De toegang tot het terrein is alleen voorbehouden aan chauffeurs met een huurovereenkomst.

Tarief voor 2018

Huur € 400,50 + € 84,11 BTW = totaal €484,61

Parkeervakken

Het vrachtwagenparkeerterrein is ingedeeld in diverse vakken. Chauffeurs met een plaats op de vrachtwagenparkeerplaats krijgen een vak toegewezen waar zij mogen parkeren. De indeling is de meest gunstige voor het terrein. Op deze manier kunnen de meeste vrachtwagens geparkeerd worden zonder elkaar tot last te zijn. In totaal zijn er 33 parkeervakken beschikbaar.

Wachtlijst

Op dit moment kennen we een wachtlijst voor de vrachtwagenparkeerplaats. Dit betekent dat de vrachtwagenparkeerplaats vol is. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de gemeente en worden dan op de wachtlijst geplaatst. Zodra er een plaats beschikbaar is wordt de eerstvolgende chauffeur benaderd om een huurcontract aan te gaan. Hierbij maken geven we voorrang aan chauffeurs uit de doelgroep (woonachtig in Oud-Beijerland, elders werkzaam). Wanneer er geen chauffeurs uit de doelgroep op de wachtlijst staan benaderen we chauffeurs uit de niet-doelgroep (werkzaam voor bedrijf in Oud-Beijerland).

Voorwaarden

Om een huurovereenkomst aan te kunnen gaan moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Vanwege het ontbreken van een milieuvergunning voor de vrachtwagenparkeerplaats is het bijvoorbeeld niet toegestaan te parkeren met een koelwagen of voor vervoerders van gevaarlijke stoffen. In de huurovereenkomst zijn de voorwaarden opgenomen waaraan voldaan moet worden tijdens de overeenkomst.