Pagina opties

Groter
A A

Tuinwereld

Begin 2016 maakte Leonard Batenburg bekend te willen stoppen met tuincentrum TuinWereld aan de Beneden Oostdijk in Oud-Beijerland. Zijn wens: op deze locatie woningen ontwikkelen. Het college van burgemeester en wethouders heeft vervolgens door het ondertekenen van een anterieure overeenkomst, aangegeven bereid te zijn om de noodzakelijke procedures te doorlopen. In de overeenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over de planologische procedure en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Woningen

Op het perceel staat momenteel nog tuincentrum TuinWereld. De heer Leonard Batenburg heeft aangegeven te willen stoppen met deze bedrijfsactiviteit en de locatie te willen herontwikkelen met de bouw van 53 woningen. 30% van deze te ontwikkelen woningen moeten beneden- en bovenwoningen worden in het sociale segment.

Gasloos

In de anterieure overeenkomst is de voorwaarde opgenomen om de wijk gasloos te bouwen. De wijk draagt daardoor bij aan de ambitie van het college om Oud-Beijerland te verduurzamen. Netbeheerder Stedin heeft aangegeven hier haar medewerking aan te willen verlenen.

Bestemmingsplan

Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt. In het huidige bestemmingsplan is het bouwen van woningen op dit perceel namelijk niet mogelijk. Op 12 september 2017 heeft de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor inspraak. Het ontwerp ligt vanaf 23 september 6 weken ter inzage (tot 4 november). Zoals het er nu uitziet, kan het bestemmingsplan aan het eind van dit jaar worden vastgesteld door de gemeenteraad. De bouw start dan aan het einde van het eerste kwartaal van 2018.

Meer informatie

Meer informatie over de te ontwikkelen woningen en de bijbehorende planning vindt u op de website van BO wonen. U kunt hier ook aangeven of u op de hoogte gehouden wilt worden.