Pagina opties

Groter
A A

Spuifront

Spuifront is een prachtige locatie gelegen aan het Spui, vlakbij het centrum van Oud-Beijerland. De locatie staat ook wel bekend als de voormalige Mebin-locatie en bevindt zich naast het politiebureau.

2015

In 2015 hebben tientallen inwoners tijdens een eerste informatieavond bij restaurant Natuurlijk! aan het Spui meegedacht over de toekomstige invulling van de locatie aan Spui. Tijdens deze informatieavond is aan de hand van een zestal thema's met elkaar gesproken over het gebruik en de beleving van de plek. Er zijn veel ideeën en wensen opgehaald. Bezoekers konden namelijk aangeven wat men graag terug wil zien op deze plek en welke architectuurstijlen bij de locatie passen.

Waar we in het begin vooral keken naar het creëren van een 'bijzondere plek aan het water', is mede door de gesprekken tijdens de eerste bijeenkomst nog een belangrijke denkrichting toegevoegd: veel meer verbinding zoeken met het centrum. De verschillende thema's en de ontvangen reacties zijn gebundeld in het ambitiedocument 'Stip op de horizon'. U kunt dit document onderaan de pagina downloaden.

2016

Op basis van de gesprekken die in 2015 gevoerd zijn, is in 2016 de ambitie voor deze locatie vertaald naar uitgangspunten. De uitgangspunten vormen als het ware de bouwstenen om tot een schetsontwerp voor deze plek te komen.

Uitgangspunten

 • Het centrum met het Spuifront verbinden. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van dezelfde bestrating als bij de Havendam, de Bootstraat zoals vroeger door te trekken tot aan het water en het realiseren van toegankelijke en mooi aangelegde dijkovergangen.
 • Een kade realiseren op een niveau van circa twee meter boven NAP. Dit is hetzelfde niveau als de kade in de haven.
 • Het Spuifront een verhoogd maaiveld ((hoe hoog een bepaald terrein ligt) te geven, zodat dit op gelijke hoogte komt met de dijk (vijf meter boven NAP). Parkeren en bergingen plaatsen we dan onder de gebouwen, zodat deze niet zichtbaar zijn. Tijdens het ontwerpproces wordt duidelijk of het benodigd aantal parkeerplaatsen zo behaald kan worden.
 • Een charmant bruggetje over de haven maakt dat bewoners, bezoekers en recreanten een rondje rondom de haven kunnen lopen. Het bruggetje maakt de plek sfeervol, zodat het een plaats wordt waar bijvoorbeeld bruidsparen op de foto kunnen.
 • Het Spuifront hoort bij het centrum en dat betekent dat de bebouwing moet aansluiten op de panden die in het centrum en aan het Havenkwartier staan. Dit betekent dat een gebouw uit meerdere panden bestaat, bijvoorbeeld door het realiseren van verschillende gevelbeelden naast elkaar en verspringingen in de hoogte. De panden kennen een duidelijke opbouw (plint, midden en een top), zodat de panden samen een duidelijk silhouet vormen.
 • De hoogte van de panden varieert van vier tot acht bouwlagen. Een hoogteopbouw van oost naar west (van de haven naar het politiebureau) sluit het beste aan bij de aanwezige bebouwing. In de praktijk betekent dit dat de bebouwing dus wat lager is aan de kant van de haven en wat hoger nabij het politiebureau.
 • Bij het gewenste bruggetje om bewoners en bezoekers te verleiden om door het centrum langs de haven te lopen, hoort een markant en fraai gebouw op de kop aan de haven. In dit gebouw kan een horecagelegenheid komen met een terras aan het water.

Tijdens de inloopavond op 27 juni 2016 hebben inwoners, geïnteresseerden, ondernemers gesproken met AM, West 8 en de gemeente Oud-Beijerland over de uitgangspunten. We wilden het verhaal achter de uitgangspunten vertellen en horen wat bezoekers hiervan vonden. Ook wilden we weten of mensen herkenden wat zij een jaar geleden hadden ingebracht en of de uitgangspunten juist waren.

2018

Er zijn nieuwe schetsontwerpen. We hebben daarbij vastgehouden aan de input die we eerder hebben opgehaald tijdens inloopbijeenkomsten met inwoners en ondernemers van Oud-Beijerland. Denk daarbij aan:

 • Goede parkeeroplossing;
 • Levensloopbestendige woningen;
 • Aandacht voor duurzaamheid;
 • Hoogte die passend is bij het dorpse karakter van Oud-Beijerland;
 • Woningen voor verschillende doelgroepen;
 • Goede verbinding met het water en centrum;
 • Mogelijkheid om langs het water te lopen en te verblijven.

Meer informatie

Vragen over de ontwikkeling van Spuifront? Bekijk de website van spuifront of neem dan contact op met Marjolein Luyten. Zij is te bereiken via het telefoonnummer 14 0186 / 088 - 647 19 00 of op m.luyten@oud-beijerland.nl.