Pagina opties

Groter
A A

Ramp of crisis

Het is ondenkbaar, maar het kan natuurlijk gebeuren. Oud-Beijerland wordt getroffen door een ramp of crises.  Als dit gebeurt dan wordt binnen de gemeente de crisisorganisatie actief. Gemeente ambtenaren gaan aan het werk om de burger in het kader van de bevolkingszorg zo goed mogelijk te informeren en ondersteunen. Informatie hierover zult u altijd op de voorpagina van onze website vinden.

Provinciale risicokaart

Gemeenten zijn verplicht hun inwoners en bedrijven te informeren over de aanwezige risico's. De overheid wil gegevens door middel van risicokaarten informatie over risico’s inzichtelijker en beter toegankelijk maken voor burgers en professionele gebruikers (overheden). Voor heel Nederland zijn provinciale risicokaarten ontwikkeld, zo ook voor Zuid-Holland. Op de kaart vindt u informatie over bijvoorbeeld transporten met gevaarlijke stoffen, bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken of de aanwezigheid van een LPG-tankstation. Maar ook over risico's van overstroming. U kunt met de risicokaart inzoomen op uw eigen woon- en werkomgeving. Zo krijgt u inzicht in de risico's die voor u van belang zijn.

Bent u benieuwd naar de kwetsbare objecten en risicovolle situaties bij u in de buurt? Kijk dan op website van de risicokaart: