Pagina opties

Groter
A A

Evenement organiseren

 • Wat is het?

  In de gemeente worden ieder jaar diverse evenementen georganiseerd. Een evenement is bijvoorbeeld een braderie, optocht, feest, muziekvoorstelling, maar ook een herdenkingsplechtigheid of wedstrijd op de weg zoals een wielerronde.

  Iedereen, inwoner of organisatie, kan een evenement organiseren, mits de gemeente hiervoor toestemming heeft verleend of een melding bij de gemeente is ingediend. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente zijn de regels voor evenementen opgenomen. Op grond van de APV dient u, afhankelijk van de aard van het evenement, een melding te doen of een vergunning aan te vragen.

 • Direct regelen in Oud-Beijerland

 • Wat kost het in Oud-Beijerland?

  • Vergunning A-evenement: € 169,35
  • Vergunning B-evenement: € 283,15
  • Vergunning C-evenement: € 473,00
 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. De gemeente kan een groot of klein evenement ook verbieden.

  Het kan ook zijn dat u zich bij een evenement moet houden aan bepaalde regels, zoals:

  • maximaal aantal personen
  • vastgestelde begin- en eindtijd
  • geen muziek voor of na bepaald tijdstip
  • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen
  • geen grote voorwerpen plaatsen

  Voorwaarden

  Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente kunnen voorwaarden gesteld worden aan uw evenement. Daarnaast kunnen, afhankelijk van uw evenement, nog andere vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn op grond van de APV of andere regelgeving.

 • Wat heeft u nodig?

  • Situatieschets
  • Plattegrond
  • Draaiboek / programma

  Vereisten situatieschets/tekening/plattegrond

  Tekeningen bieden een goede ondersteuning om het evenement succesvol te laten verlopen. Aan de hand van de tekening overzien u en andere partijen de hele situatie.

  Onder ‘Openbare documenten' vindt u een document waarin is weergegeven wat er in situatietekeningen en plattegronden opgenomen dient te worden.

 • Hoe regelt u het in Oud-Beijerland?

  De APV Oud-Beijerland omschrijft een evenement als ‘elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’. Denk aan een braderie, een optocht, een feest, muziekvoorstelling of een wedstrijd op de weg. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • reguliere (A) evenementen
  • aandacht (B) evenementen
  • risico (C) evenementen

  Dit onderscheid wordt bepaald door het bezoekersaantal, de mate van risico’s op het gebied van openbare orde en veiligheid, de impact op het woon- en leefklimaat en de gevolgen voor verkeer.

  Alleen melden?

  Daarnaast zijn er evenementen met dusdanig weinig impact, dat er geen vergunning hoeft te worden aangevraagd (een 0-evenement). Dan volstaat een melding. Denk bijvoorbeeld aan een buurtbarbecue op openbaar gebied. U meldt uw evenement bij de gemeente via de button op deze pagina.

  Hoe werkt het?

  De gemeente beoordeelt uw aanvraag en vraagt daarbij bijvoorbeeld advies aan verschillende veiligheidsdiensten (zoals Politie, Brandweer en GHOR). Als alles in orde is krijgt u een evenementenvergunning met voorwaarden. Deze voorwaarden zijn niet vrijblijvend.

  De gemeente kan een vergunning weigeren in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of de bescherming van het milieu. Het kan ook zijn dat u zich bij een evenement moet houden aan bepaalde extra voorwaarden, zoals: maximaal aantal personen, vastgestelde begin- en eindtijd, geen muziek voor of na bepaald tijdstip, geen activiteiten op de weg of die het verkeer belemmeren, etc.

  Hoe vraagt u een evenementenvergunning aan?

  U vraagt een evenementenvergunning aan via de button op deze pagina.

  In de bijlage van de formulieren kunt u zien wat er bij de aanvraag aangeleverd moet worden. Niet alle gegevens die aangeleverd moeten worden zijn mogelijk voor u van toepassing. Bent u er niet zeker van welke documenten u moet aanleveren? Overleg dan met Team Vergunningen.

  Andere vergunningen of ontheffingen

  Voor bepaalde activiteiten op uw evenement moet u ook andere ontheffingen of vergunningen hebben. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol of afsteken van vuurwerk. Onder ‘Verwijzingen vindt u hierover meer informatie.

  Voor het oplaten van ballonnen of het ophangen van een spandoek heeft u geen vergunning nodig. U moet deze activiteit wel even melden bij de gemeente. U regelt dit via de buttons op deze pagina.

  Hoe lang duurt het?

  De behandeltermijn voor een melding (0-evenement) is 14 werkdagen.

  De behandeltermijn voor een A-evenement (regulier) is 6 weken.

  De behandeltermijn voor een B-evenement (aandacht) is 10 weken.

  De behandeltermijn voor een C-evenement (aandacht) is 10 weken.

  Aanvullende informatie

  Op de website van EHBO-vereniging Oud-Beijerland kunt u EHBO-hulp voor uw evenement aanvragen.

  Het is in gemeente Oud-Beijerland ook mogelijk om uw evenement bekend te maken via de digitale informatiedisplays langs de kant van de weg. Meer informatie hierover vindt u via ‘Verwijzingen‘.

 • Aanvullende informatie

  Op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vindt u meer informatie over het aanvragen van (grotere) evenementen.

 • Verwijzingen