Pagina opties

Groter
A A

Peuterspeelzalen

Bent u op zoek naar opvang of wilt u uw kind laten spelen dan kunt u terecht bij een van de locaties voor kinderopvang of peuterspeelzaalwerk.

Landelijk register

Alle kinderopvang- en peuterspeelzaallocaties moeten zijn opgenomen in het Landelijke Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruikmaken van kinderopvang die in het LRKP staat. Het LRKP is te raadplegen op de website van Landelijk Register Kinderopvang. In het LRKP vindt u alle contactgegevens van de verschillende locaties. Een handige manier om te kijken welke kinderopvang of peuterspeelzaal bij u in de buurt is.

Inspectierapporten

Alle locaties voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal worden ieder jaar door de GGD geïnspecteerd. Voor gastouders worden jaarlijks op steekproef geïnspecteerd. Met deze inspecties wordt gekeken of de locaties aan alle wettelijke eisen voldoen. U kunt de inspectierapporten terugvinden in het LRKP. Zodra u de informatiepagina van de betreffende locatie in het LRKP heeft gevonden ziet u het rapport rechtsboven op de pagina.

Toeslag kinderopvang

Gaat uw kind naar een kinder- of buitenschoolse opvang dan heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Uitgebreide informatie vindt u op de website van de belastingdienst.

Toeslag voor niet-werkenden

Als u geen werkgever hebt, heeft u in sommige gevallen ook recht op kinderopvangtoeslag. Als u bijvoorbeeld een inburgeringstraject volgt, studeert of een uitkering ontvangt en een re-integratietraject volgt, kunt u een bijdrage in de kosten van kinderopvang ontvangen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Regionale Sociale Dienst. Het telefoonnummer is (0186) 63 01 00.

Toezicht op kwaliteit kinderopvang

De gemeente heeft een toezichts- en handhavingstaak op het gebied van kinderopvang. In Oud-Beijerland voert de GGD Zuid-Holland Zuid inspecties uit bij alle kinderdagverblijven, BSO’s en gastouderbureaus.

Sociaal-medisch indicatie

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag maar kunt u door medische redenen tijdelijk niet voor uw kind(eren) zorgen en is de enige oplossing de kinderopvang? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een tegemoetkoming. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer 14 0186.