Pagina opties

Groter
A A

Parkeren

De gemeente zet met betaald parkeren in op een leefbaar, gastvrij en sfeervol centrum, waar mensen zonder tijdsdruk kunnen verblijven.

Gratis parkeren

Bij een bezoek aan Oud-Beijerland parkeert u uw auto gratis in de daarvoor bestemde vakken. Onderaan deze pagina kunt u een overzichtskaart downloaden waarop de grote(re) parkeerterreinen staan aangegeven. Op deze kaart staan ook twee parkeergarages aangegeven. Dit zijn private parkeergarages. De eigenaren bepalen zelf de regels die gelden in de parkeergarages. Het kan dus zo zijn dat u voor het parkeren in een parkeergarage wel moet betalen.

Parkeren bezoekers

Brengt u een bezoekje aan het centrum van Oud-Beijerland? Wij raden u aan om te parkeren op de grotere parkeerterreinen aan de noordkant van het centrum. Zo hebt u de meeste kans op een vrije plaats! Op de overzichtskaart die u onderaan deze pagina kunt downloaden staan deze parkeerterreinen aangegeven.

Shop & Go

Op verschillende plaatsen in het centrum zijn ‘Shop & Go’ zones ingericht. Deze kunt u herkennen aan de borden en de blauwe lijn in het wegdek. Hier mag een auto maximaal 30 minuten parkeren. Ideaal dus voor een korte boodschap, bijvoorbeeld bij een verswinkel of de apotheek. Voor het parkeren op een Shop & Go plek maakt u gebruik van een blauwe parkeerschijf om de parkeertijd aan te geven.

Ontheffingen

Iedereen mag gebruik maken van alle parkeervakken, met uitzondering van de laad&los- en gehandicaptenparkeerplaatsen. Voor de Buitenhavenstraat, Havendam en West-Voorstraat geldt een uitzondering: alleen bewoners mogen in deze straten parkeren. Per huishouden is één ontheffing verstrekt. Voor bedrijven geldt dat zij in deze gebieden direct kunnen laden en lossen.

Evaluatie parkeerbeleid

De gemeente is een traject gestart om het parkeerbeleid te evalueren en in samenspraak met alle belanghebbenden te onderzoeken hoe de parkeersituatie kan verbeteren. Op 30 mei 2018 werd afgetrapt met een informatieavond. Hierbij waren circa 60 bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden aanwezig. Zij gingen met elkaar in gesprek om specifieke knelpunten in kaart te brengen, maar zeker ook mogelijke oplossingen. Deze zijn verzameld en dienen als input voor de klankbordgroep. Hieronder vindt u een kort verslag van de bijeenkomst. Ook vindt u daar een overzicht van de verschillende (verbeter)punten die in de groepjes naar boven zijn gekomen.

Klankbordgroep

In een klankbordgroep gaat een vertegenwoordiging van bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden in twee avonden met elkaar op zoek naar verbeterpunten. Iedereen kon zich voor de klankbordgroep aanmelden. Aangezien de groep uit maximaal 15 deelnemers bestaat, is er geloot om te bepalen wie deelneemt aan de klankbordgroep. Er is rekening gehouden met een verdeling tussen bewoners en ondernemers en met een verdeling over de verschillende wijken en straten. De klankbordgroep komt uiteindelijk met een advies over de optimalisatie van het parkeerbeleid. Het college van B&W neemt hierover een besluit.