Pagina opties

Groter
A A

Parkeren

Sinds 1 juli 2016 geldt een nieuw parkeerbeleid in het centrum van Oud-Beijerland. Betaald parkeren is afgeschaft, het ontheffingsgebied is verkleind en er zijn speciale ‘Shop & Go’ plaatsen ingericht voor kort parkeren (maximaal 30 minuten). Bewoners en bezoekers mogen overal - binnen de daarvoor bestemde vakken - parkeren. De gemeente zet hiermee in op een leefbaar, gastvrij en sfeervol centrum, waar mensen zonder tijdsdruk kunnen verblijven.

Gratis parkeren

Bij een bezoek aan Oud-Beijerland parkeert u uw auto gratis in de daarvoor bestemde vakken. Onderaan deze pagina kunt u een overzichtskaart downloaden waarop de grote(re) parkeerterreinen staan aangegeven. Op deze kaart staan ook twee parkeergarages aangegeven. Dit zijn private parkeergarages. De eigenaren bepalen zelf de regels die gelden in de parkeergarages. Het kan dus zo zijn dat u voor het parkeren in een parkeergarage wel moet betalen.

Parkeren bezoekers

Brengt u een bezoekje aan het centrum van Oud-Beijerland? Wij raden u aan om te parkeren op de grotere parkeerterreinen aan de noordkant van het centrum. Zo hebt u de meeste kans op een vrije plaats! Op de overzichtskaart die u onderaan deze pagina kunt downloaden staan deze parkeerterreinen aangegeven.

Shop & Go

Op verschillende plaatsen in het centrum zijn ‘Shop & Go’ zones ingericht. Deze kunt u herkennen aan de borden en de blauwe lijn in het wegdek. Hier mag een auto maximaal 30 minuten parkeren. Ideaal dus voor een korte boodschap, bijvoorbeeld bij een verswinkel of de apotheek. Voor het parkeren op een Shop & Go plek maakt u gebruik van een blauwe parkeerschijf om de parkeertijd aan te geven.

Ontheffingen

Iedereen mag gebruik maken van alle parkeervakken, met uitzondering van de laad&los- en gehandicaptenparkeerplaatsen. Voor de Buitenhavenstraat, Havendam en West-Voorstraat geldt een uitzondering: alleen bewoners mogen in deze straten parkeren. Per huishouden is één ontheffing verstrekt. Voor bedrijven geldt dat zij in deze gebieden direct kunnen laden en lossen.

Monitoring parkeerbeleid

Bij de vaststelling van het parkeerbeleid is besloten dat op drie momenten een monitoring van het beleid plaatsvindt: drie maanden, zes maanden en twaalf maanden na invoering van het beleid. Er vindt op drie verschillende momenten een monitoring plaats, omdat bij veranderingen in de verkeerssituatie sprake is van een gewenningsperiode. Men is vaak gewend aan een bepaalde route, favoriete plek of bepaalde regels en het duurt even voordat iedereen zijn/haar weg hierin gevonden heeft. Problemen waar men in het begin tegenaan loopt, kunnen over een tijdje niet meer van toepassing zijn.

Eerste monitoring

De eerste monitoring is inmiddels achter de rug. Alle – via verschillende kanalen - binnengekomen klachten en opmerkingen met betrekking tot parkeren in het centrum zijn geanalyseerd. Er werd gekeken naar de bewegwijzering en ook heeft stichting Centrummanagement gesproken met ondernemers over hun ervaringen met het nieuwe parkeerbeleid. De bevindingen kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Tweede monitoring

Ook de tweede monitoring is inmiddels achter de rug. Tijdens deze monitoring werden punten als parkeeroverlast bij bewoners in het centrum en de handhaving hierop, de parkeercapaciteit en de ontheffingsgebieden besproken. De resultaten kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Derde monitoring

Ook de 3e monitoring heeft inmiddels plaatsgevonden. Er is een parkeeronderzoek gehouden, de klachten en opmerkingen van bewoners zijn geanalyseerd en er is samengewerkt met stichting Centrummanagement. De monitoring geeft een duidelijk beeld van de situatie één jaar naar het invoeren van het nieuwe parkeerbeleid.  U kunt hier meer over lezen in 2 documenten die u hieronder kunt downloaden; Notitie derde monitoring parkeerbeleid 2016 en de Rapportage Parkeermonitor 2015-2017.