Pagina opties

Groter
A A

Milieu

Milieujaarverslag en uitvoeringsprogramma

Het meest recente milieujaarverslag- en uitvoeringsprogramma kunt u downloaden onderaan deze pagina (pdf).

Oplaadpunten elektrische auto

Steeds meer mensen stappen over op een elektrisch vervoersmiddel. Ook in Oud-Beijerland is deze toename zichtbaar. Bij gemeente Oud-Beijerland komen steeds meer aanvragen van particulieren en bedrijven binnen voor het mogen plaatsen van oplaadpunten in het openbaar gebied of op eigen terrein. De gemeente wil deze aanvragen graag op een goede en consequente wijze behandelen. Daarom stelde het college van burgemeester en wethouders dinsdag 30 juli 2013 beleidsregels voor oplaadpunten voor elektrische auto’s vast. Op de pagina oplaadpunt elektrische auto's leest u er meer over.

Zonnepanel op monumentale panden

Eigenaren en huurders van monumentale panden verzoeken met enige regelmaat om plaatsing van zonnepanelen. Deze verzoeken worden voor advies voorgelegd aan de commissie voor Welstand en Monumenten. Om hier meer richting en eenduidigheid aan te geven en een juiste balans te vinden tussen de wensen van eigenaren en het openbare belang van behoud en bescherming van monumenten heeft de commissie er voor gekozen om voor advisering gebruik te maken van de brochure ‘Zonne-energie en uw monument. Wegwijzer voor eigenaren en huurders‘ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en deze als toetsingskader te hanteren. Deze brochure zet alle aspecten op een rijtje en maakt duidelijk wat er wel en niet kan met zonne-energie. Welk advies de commissie aan het college zal geven hangt af van de locatie, het type zonne-energiesysteem, de plaatsing en inpassing in de omgeving, de technische uitvoering en zal dus door de commissie per geval worden bekeken.