Pagina opties

Groter
A A

Maatschappelijke ondersteuning

Vanaf 1 januari 2015 nemen gemeenten de taak van het begeleiden van mensen met een beperking op zich. Gemeenten zijn dan verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) die wordt uitgebreid met een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Iedereen doet mee

De vijf gemeenten uit de Hoeksche Waard maken samen nieuw beleid voor maatschappelijke ondersteuning met als insteek ‘iedereen doet mee’. We gaan uit van de hulp en ondersteuning door familieleden, buren en vrienden. Gemeenten bieden hulp daar waar nodig is. Deze hulp regelen we zoveel als mogelijk lokaal, vanuit uw eigen woonplaats. Om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en om te weten welke hulp u nodig heeft, werken we nauw samen met zorgaanbieders, welzijnsinstanties en belangenbehartigers.

Website

Ga voor meer (actuele) informatie naar onderstaande websites: