Pagina opties

Groter
A A

Jeugdsport & Cultuurfonds

Sinds 1 januari 2015 heeft de regio Hoeksche Waard een Jeugdsportfonds (JSF) en een Jeugdcultuurfonds (JCF). Op 17 februari 2015 ondertekende wethouder Pieter Paans (plaatsvervangend voorzitter) namens de Hoeksche Waard en interim directeur Eelco Kingma (secretaris) namens de RSD hiervoor de overeenkomst.

Het Jeugdsportfonds (JSF) en het Jeugdcultuurfonds (JCF) zorgen ervoor dat ook kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 110% van het minimum, in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit de Hoeksche Waard lid kunnen worden van een vereniging op gebied van sport of cultuur. De fondsen vervangen de huidige maatschappelijke participatieregeling van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard voor de onderdelen sport en cultuur. Hiervoor kon vanaf 1 januari 2015 geen aanvraag meer ingediend worden.

Meer informatie is te vinden op de website van Jeugdsportfonds of de website van Jeugdcultuurfonds.