Pagina opties

Groter
A A

Jeugdhulp

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Ouders zijn verantwoordelijk voor het opvoeden van hun kinderen. Bij opvoeden en opgroeien horen ook minder makkelijke momenten en onzekerheden. Over het algemeen kunnen ouders deze zaken zelf oplossen. Als dat niet meer lukt, kunnen ouders vanaf 2015 ondersteuning zoeken bij de gemeente.

Jeugdhulp is zorg en ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders of verzorgers. Dit kan gaan om vragen over opvoeden tot en met specialistische hulp. Vanaf 1 januari 2015 kunt u in de Hoeksche Waard bij opvoedvragen, zorgen over uw kind of problemen terecht bij het jeugdteam in de gemeente.

Samenwerking met gemeenten in Zuid-Holland Zuid

De gemeenten in Hoeksche Waard werken met andere gemeenten in Zuid-Holland Zuid samen om jeugdhulp goed te organiseren. Zo kan straks in de regio de juiste hulp worden aangeboden.

Website

Kijk voor meer (actuele) informatie op onderstaande websites: