Pagina opties

Groter
A A

Duurzaamheid

Wij zien in duurzaamheid een grote kans om samen met inwoners, bedrijven en partners te waarborgen, dat ook toekomstige generaties in hun behoeften kunnen voorzien. Daarmee leggen we een fundament voor de toekomst van een innovatief, sterk en zelfredzaam Oud-Beijerland.

Online Duurzaamheidspagina

Oud-Beijerland vindt duurzaamheid belangrijk en wil zo snel mogelijk energieneutraal zijn. Dat redden we alleen als zoveel mogelijk inwoners en ondernemers meedoen! Daarom heeft de gemeente een website gelanceerd om informatie te delen. Er gebeurt al veel op het gebied van duurzaamheid. Alle informatie wat we zelf doen en inspiratie over wat u kunt doen, vindt u op de speciale duurzaamheidspagina van deze website.

Burgerpanel Duurzaamheid

Eind 2017 hebben 175 respondenten meegedaan aan het Burgerpanel. Een onderzoek naar kennis, houding en gebruik van duurzaamheidstoepassingen in koopwoningen. De resultaten van het onderzoek zijn op 19 februari gedeeld met een aantal inwoners die mee hebben gedaan aan het Burgerpanel. Uit het onderzoek kwam de volgende analyse:  

  • Duurzaamheid is een belangrijk thema dat vooral draait om energiezuinigheid en afval.
  • Het verbeteren van duurzaamheid is voor huizenbezitters vooral een kwestie van ‘kunnen en nog willen investeren’.
  • Financiële prikkels zoals subsidies motiveren de minder in duurzaamheid geïnteresseerde woningbezitter.
  • De rol van de gemeente ligt vooral op het gebied van het verstrekken van informatie.

Het gehele rapport kunt u onderaan deze pagina downloaden.

De onderzoeksresultaten geven de gemeente goede handvatten om duurzaamheid verder te stimuleren en te faciliteren. Onze missie is geslaagd als inwoners van Oud-Beijerland duurzaamheid een ‘vanzelfsprekendheid’ vinden! zover te krijgen zullen we vanuit de gemeente het goede voorbeeld geven en een aantal acties opzetten. Wij hopen op die manier dat iedereen aan de gang gaat met duurzaamheid en energiebesparing zodat wij als Oud-Beijerland ons steentje bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.