Pagina opties

Groter
A A

Begraafplaats

Begraven, het is geen alledaags onderwerp. Toch kun je er ineens ingrijpend mee te maken krijgen. Er worden veel vragen gesteld over begraven, soms omdat een sterfgeval daartoe dwingt, soms ook omdat mensen vooraf zelf willen aangeven hoe hun begrafenis moet verlopen. Bij het denken aan de verzorging van de uitvaart, komen allerlei vragen naar boven.

Algemeen

Gemeente Oud-Beijerland beschikt over één algemene begraafplaats waar de begrafenissen en asbezorgingen plaatsvinden. De begraafplaats ligt aan Dievenpad 1, 3262 JT Oud-Beijerland. Bezoekers die met de auto komen, kunnen gebruik maken van de ingang aan de Langeweg (naast nummer 126, het Actief College). Hier is voldoende parkeergelegenheid.

Op de begraafplaats gelden regels. Deze regels zijn opgenomen in een verordening, namelijk de ‘Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats’. Daarnaast zijn er nadere regels vastgesteld over het gebruik en het beheer van de begraafplaats, deze zijn onderaan de pagina te vinden. Voor de tarieven is de ‘Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten’ vastgesteld.

Openstelling, orde en rust op de begraafplaats

Voor uw bezoek is de begraafplaats de gehele week geopend van een half uur na zonsopkomst tot een half uur voor zonsondergang. Kinderen jonger dan 12 jaar hebben zonder begeleiding geen toegang tot de begraafplaats. Het is niet toegestaan om honden of fietsen mee te nemen op de begraafplaats. Vanzelfsprekend geldt de algemene verplichting om zich op de begraafplaats behoorlijk te gedragen en geen hinder voor anderen te veroorzaken. Bezoekers, uitvaartverzorgers en personen die werkzaamheden verrichten, dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

Mogelijkheden en tarieven voor begraven en bijzetten urnen

Op de begraafplaats worden verschillende mogelijkheden geboden voor begraven. Zo kan er gekozen worden voor een algemeen graf of een particulier graf en bestaat er de mogelijkheid voor een kindergraf. Ook het plaatsen van een urn is mogelijk. Voor een volledig overzicht van de mogelijkheden en tarieven voor het begraven kunt u onder aan deze pagina de folder en tarievenlijst downloaden.

Onderhoud begraafplaats

Gemeente Oud-Beijerland ziet toe op een goede verzorging van de gehele begraafplaats. De beheerder is hiervoor verantwoordelijk. Hij is dagelijks op de begraafplaats aanwezig. Reiniging van de grafstenen gebeurt twee keer per jaar. Verder kunt u gebruikmaken van een watertappunt.

De aula

De aula beschikt over faciliteiten voor het houden van een uitvaartplechtigheid. In overeenstemming met de wensen van de overledene of de familie/nabestaanden kan men hier een rouwdienst of uitvaartplechtigheid houden. U kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid om muziek ten gehore te (laten) brengen. Verder kunt u een opname laten maken van de rouwdienst of de uitvaartplechtigheid inclusief de toespraken bij het graf. De aula beschikt ook over een mogelijkheid om de overledene op te baren in een speciaal daarvoor ingerichte 24-uurs kamer. De aula telt 80 zitplaatsen en ongeveer 25 staanplaatsen. De aula is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Vragen

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de Publieksbalie van het gemeentehuis op telefoonnummer 14 0186 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. 

Meer informatie