Pagina opties

Groter
A A

Afval

Het RAD (regionale afvalstoffen dienst) zorgt voor de afvalinzameling van Oud-Beijerland en de overige gemeentes in de Hoeksche Waard.

Ophaalroutes

In onze gemeente zijn grijze en groene minicontainers in gebruik. In de groene mag alleen groente-, fruit- en tuinafval worden aangeboden. De containers worden om de week geleegd. In welke wijken op welke dagen afval wordt opgehaald, ziet u op de huis-aan-huis bezorgde afvalkalender van de RAD. U kunt deze kalender ook op de website van de RAD downloaden.

Overig afval

Ook voor informatie over de inzameling van overig afval, zoals plastic, papier en grof vuil, kunt u op de website van de RAD terecht.

Communicatie

Voor meer inlichtingen of vragen met betrekking tot afval, kunt u bellen naar de RAD, telefoonnummer (0186) 57 25 86 of mailen naar  info@radhoekschewaard.nl. U vindt de RAD aan de Smidsweg 20a, 3273 LK te Westmaas.