Pagina opties

Groter
A A

Persberichten november 2018

Ga snel naar:

Ondertekening intentieverklaring Boezem & Co

In de Burgerzaal van het gemeentehuis ontmoette wethouder Piet van Leenen deze week een wel heel gemêleerd gezelschap: de toekomstige gebruikers van de nieuwe multifunctionele accommodatie ‘Boezem & Co’. Maar hoe divers de achtergronden ook zijn… er is één gemeenschappelijk doel: de officiële ondertekening van een intentieverklaring. Wat pengekras later beschikt de wethouder over een document  met dertien handtekeningen. Het gemeentebestuur wil  op het terrein van de kinderboerderij aan de Boezemsingel een kleinschalige multifunctionele accommodatie realiseren. Het streven is om de nieuwbouw medio 2019 gereed te hebben.

Het doel is een groene duurzame ontmoetingsplaats te creëren op en rondom het terrein van de kinderboerderij en de speeltuin. Een plek waar iedereen zich welkom voelt en iedereen mee kan doen. Een plek waar verbindingen worden gelegd tussen jong en oud, tussen kwetsbare en vitale inwoners, waardoor er een actieve en levendige gemeenschap ontstaat in de buurt. In de nieuwbouw is ruimte beschikbaar voor verschillende functies: ontmoeting, educatie, dagbesteding, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, sociaal café en diverse vrije tijdsverenigingen.

Met de ondertekening van de intentieverklaring geven de toekomstige gebruikers van de accommodatie aan dat zij een aantal doelen nastreven. Een belangrijke doelstelling is dat ‘wij samen willen leven, samen willen zorgen en samen zorgen voor het samenzijn’. Oftewel: 1+1=3!

De ondertekeningspartners alias toekomstige gebruikers hebben de intentie om zich, naast het ontplooien van de eigen activiteiten, in te zetten voor het gezamenlijke doel. Daarbij rekening houdend met de andere gebruikers.

Zo worden de diverse ruimtes gedeeld en gezamenlijk gebruikt. Door elkaar te ondersteunen en met elkaar activiteiten te organiseren, ontstaat interactie. Kortom, de ondertekening van de intentieverklaring betekent de start van het bouwen aan een langdurige samenwerkingsrelatie.

Namens gemeente Oud-Beijerland zette wethouder Piet van Leenen zijn handtekening. Daarnaast is de intentieverklaring ondertekend door vertegenwoordigers van:

 • stichting Pameijer
 • Kivido b.v.
 • stichting Gemiva-SVG Groep
 • speeltuinvereniging 'SpeelVlucht'
 • fotoclub ‘De Hoeksche Waard’
 • toneelgroep Mask
 • stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard ‘Spelenderwijs’
 • stichting Welzijn Hoeksche Waard
 • stichting Odensehuis Hoeksche Waard
 • Hoeksche Waardse Teken- en Schilderskring
 • Groei & Bloei Hoeksche Waard
 • hengelaarsvereniging ‘Ons Genoegen’.

Winnende naam

Tijdens de bijeenkomst maakte wethouder Van Leenen ook de naam van de nieuwe multifunctionele accommodatie bekend, namelijk Boezem & Co. Deze winnende naam, ingestuurd door Timo Aldus uit groep 8 van basisschool Keuchenius, werd met applaus beloond door de aanwezigen. De prijswinnaar kreeg uit handen van de wethouder een toegangskaartje voor klimbos Abel in Poortugaal voor hemzelf en drie vriendjes. De prijsvraag voor een naam leverde in totaal 248 reacties van leerlingen van veertien scholen op.

Spijkerbroekenactie

Voor de bouw van de nieuwe accommodatie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande materialen, zoals balken uit sloopwoningen. Ook wel circulair bouwen genoemd. Voor het isoleren van het pand worden spijkerbroeken ingezet. Vanaf 5 november start een huis-aan-huis textielinzamelingsactie. Zie voor meer informatie het persbericht dat De RAD Hoeksche Waard op woensdag 31 oktober heeft gestuurd.

Terug naar boven

Uitreiking koninklijke onderscheiding

Voor meneer H. Crucq uit Oud-Beijerland werd woensdag 28 november 2018 een wel heel bijzondere dag. Niet alleen vanwege zijn officiële afscheid als kerkenraadslid van Protestantse Gemeente Oud-Beijerland ‘De Open Hof’, maar niet minder door de Koninklijke Onderscheiding die hem toen ten deel viel. Tijdens een bijeenkomst in kerkgebouw De Open Hof reikte burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld omstreeks 16.15 uur de versierselen behorend bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau uit.   

Staat van dienst

Ir. H. (Hugo) Crucq (72) combineerde tot 2012 zijn kerkelijke taken met een fulltime baan hij Rijkswaterstaat, maar stak niet alleen daar de spreekwoordelijke handen uit de mouwen. Zijn curriculum vitae schetst het beeld van een man die veel heeft gedaan en betekend voor de samenleving.

Een overzicht van de activiteiten/vrijwilligerswerk van meneer Crucq:

 • van 1977-1982 was hij lid van de kerkenraad, pastoraal ouderling, van de Hervormde Gemeente in Zwijndrecht;
 • van 1983 tot heden vervulde/vervult hij als kerkenraadslid diverse ‘functies’ in de Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. Zo was decorandus eerst pastoraal ouderling, daarna ouderling met een bijzondere opdracht: verantwoordelijk voor het begeleiden van het ‘Samen op Weg’-proces van de toenmalige Hervormde Ontmoetingskerk en de Gereformeerde Thomaskerk ter voorbereiding op de te vormen federatie. Vervolgens was hij verantwoordelijk voor de begeleiding en coördinatie van het fusieproces tussen beide kerken, met als resultaat het ontstaan van De Open Hof medio 2010. Dat de kerk voldoet aan het predicaat ‘Groene Kerk’ is mede aan de inzet van Hugo Crucq te danken. Ook zette hij een sponsoractie op voor zonnepanelen. De laatste periode was hij ouderling-kerkrentmeester met als speciale functie secretaris. Daarnaast is hij contactpersoon in de wijk voor diverse gemeenteleden, verantwoordelijk voor de aansturing van de koster-beheer en verantwoordelijk voor niet alleen het schrijven van diverse beleidsnotities, maar ook voor de daadwerkelijke uitvoering.

Onderscheiding

Voor zijn langdurige bijdrage aan en inzet voor de Oud-Beijerlandse samenleving, in het bijzonder op kerkelijk terrein is Hugo Crucq benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Terug naar boven