Pagina opties

Groter
A A

Persberichten november 2017

Ga snel naar:

Kinderen ontbijten met burgemeester in gemeentehuis

(07-11) Het aantal keren dat burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld in haar ambtsperiode de werkdag in het gemeentehuis begint met een lege maag is te verwaarlozen. Echter, woensdag 8 november is dit wel het geval. Om 08.30 uur bieden tweeëntwintig kinderen (10-11) van christelijke basisschool De Hoeksteen haar namelijk een gezamenlijk ontbijt aan in het gemeentehuis. Toegegeven, het is geen gratis ontbijt, want het ontbijt dat de kinderen meebrengen, ‘betaalt’ burgemeester Hermans met een donatie van € 250,- aan het Jeugdcultuurfonds, dit jaar het goede doel van Het Nationaal Schoolontbijt. 

Het ‘burgemeestersontbijt’ in Oud-Beijerland vindt plaats in de week van Het Nationaal Schoolontbijt, waarbij ruim 550.000 kinderen samen ontbijten op 2.900 basisscholen.

Het Nationaal Schoolontbijt, georganiseerd door het Voorlichtingsbureau Brood, is het grootste evenement van Nederland. Elk jaar wordt begin november van ontbijten een feestje gemaakt in het hele land. Onder het motto ‘gezond ontbijten is geen kunst’ ontbijten deze week (van maandag 6 tot en met vrijdag 10 november) zo’n 500.000 kinderen op 2.600 basisscholen gezamenlijk.  

Naast gezelligheid, elkaar beter leren kennen en op een leuke manier leren waarom ontbijten zo goed voor je is (veel kinderen slaan namelijk s’ morgens nog steeds hun ontbijt over), wordt ook geld ingezameld voor een goed doel.

Elk jaar kiest Het Nationaal Schoolontbijt – dit keer alweer de vijftiende editie - een goed doel dat draait om het welzijn en de gezondheid van kinderen. Dit jaar is dat het Jeugdcultuurfonds. Het Jeugdcultuurfonds laat, samen met het Jeugdsportfonds, kinderen uit gezinnen waar minder geld is kunst, cultuur en sport beleven. Een missie die naadloos aansluit bij die van het Nationaal Schoolontbijt om ieder kind gezond te laten ontbijten. 

Burgemeester Jon Hermans onderstreept met haar deelname aan het ‘Burgemeestersontbijt’, net als zo’n 275 collega-burgemeesters in het hele land, het belang van een goed ontbijt. Aandacht voor het belang van een goed ontbijt is zeker geen overbodige luxe. Nog steeds zijn er kinderen die niet of onvoldoende ontbijten. Met alle gevolgen, zoals concentratieproblemen en (te) veel trek in ongezonde tussendoortjes, van dien.

Aan de ontbijttafel in de kantine van het Oud-Beijerlandse gemeentehuis is er ruimschoots gelegenheid om kennis met elkaar te maken en gedachten uit te wisselen.

Aan het eind van het ontbijt ‘betaalt’ de burgemeester voor haar ontbijt met een cheque van € 250,-. De cheque wordt in ontvangst genomen door ‘juf’ Jolande Hofman van CBS De Hoeksteen.  

Terug naar boven

Burgemeester bezoekt diamanten echtpaar

(29-11) Voor het Oud-Beijerlandse echtpaar Bervoets was het dinsdag 28 november 2017 een feestelijke en gedenkwaardige dag… het was namelijk 60 jaar geleden dat de heer H.J. (Huib) Bervoets (84) en mevrouw P. (Nel) Bervoets-Groeneweg (81) hun jawoord gaven voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. De bruidegom zag het levenslicht op 6 april 1933 in Klaaswaal; de bruid kwam op 17 december 1935 in Heinenoord ter wereld. Reden voor burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld om het diamanten bruidspaar (vandaag) een felicitatiebezoek te brengen. Namens het gemeentebestuur overhandigde zij hen een boeket bloemen.

De eerste ontmoeting tussen Huib en Nel vond plaats in Oud-Beijerland. Na hun huwelijk woonde het bruidspaar veertig jaar in Klaaswaal en sinds twintig jaar in Oud-Beijerland. 

De bruidegom verdiende tot 1996 zijn dagelijks brood als verkoper/filiaalhouder bij bandenspecialist Hofka in Klaaswaal, maar stak niet alleen daar de spreekwoordelijke handen uit de mouwen. Zijn curriculum vitae schetst het beeld van een man die veel heeft gedaan en betekend voor de samenleving. Het wordt regelmatig gezegd: ‘Er zit muziek in’, maar bij de heer Bervoets was/is dat écht het geval. Een groot deel van zijn vrijwilligersleven speelde zich af bij muziekvereniging Na Lang Streven in Klaaswaal. Eerder dit jaar, op 8 januari om precies te zijn, ontving de heer Bervoets voor zijn (muzikale) inzet voor de samenleving een Koninklijke Onderscheiding.   

De bruid is veertig jaar hoofdzakelijk werkzaam geweest in de verkoop (groenten, brood, bloemen en modezaak in Klaaswaal).

De hobby’s van het jubilerende bruidspaar zijn muziek voor hem en handwerken voor haar. Beiden houden ook van samen fietsen. Samen hebben zij ook tien jaar vrijwilligerswerk gedaan bij zorginstelling Laurens. Het echtpaar Bervoets heeft een zoon en schoondochter en drie petekinderen.

Terug naar boven

Subsidie voor cultuureducatie

(29-11) Het gemeentebestuur van Oud-Beijerland weet het zeker: cultuureducatie is een belangrijke pijler onder het cultuurbeleid. Vandaar dat hiervoor geld in de begroting is gereserveerd. Culturele organisaties, zoals stichtingen en verenigingen die binnen de gemeente actief zijn, kunnen daarom subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van buitenschoolse cultuureducatie. Het gaat hierbij om maximaal € 3.000,- per project per jaar. Op 12 december 2017 vindt een inspiratie- en informatiebijeenkomst plaats over de regeling en de subsidievoorwaarden.

Door buitenschoolse cultuureducatie te subsidiëren, hoopt de gemeente de cultuurdeelname door kinderen en jongeren te vergroten. Immers, cultuur draagt in belangrijke mate bij aan onderlinge ontmoeting en inwoners met elkaar verbindt.

Hoe het beschikbare geld besteed kan worden, is vastgelegd in de subsidieregels ‘cultuurdeelname en buitenschoolse cultuureducatie’.

Een belangrijke doelstelling van de regeling is dat de ‘te subsidiëren’ activiteiten bijdragen aan het versterken van de weerbaarheid van kinderen en jongeren. En, ook niet onbelangrijk, dat de financiële positie geen beperking mag zijn om mee te doen.

Culturele organisaties uit Oud-Beijerland en/of de Hoeksche Waard die in Oud-Beijerland actief zijn, kunnen nu maximaal € 3.000,- subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van (buitenschoolse) cultuureducatie. Eventueel kan de gemeente bij een meerjarig project ook voor meerdere jaren subsidie verstrekken.  

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten de activiteiten wel gericht zijn op kinderen of jongeren tussen de 6 en 18 jaar. Andere voorwaarde is dat de activiteiten zo veel mogelijk aansluiten bij het aanbod dat op scholen wordt geboden. Bovendien moet er samengewerkt tussen organisaties en/of moeten de activiteiten een cross-over van kunstdisciplines zijn.

Culturele organisaties en verenigingen die bij de gemeente bekend zijn, worden via een brief geïnformeerd om de regeling. Daarnaast wordt op 12 december 2017 (locatie volgt; hangt af van het aantal aanmeldingen) een informatie- en inspiratiebijeenkomst georganiseerd.

Diegenen die meer informatie willen over de regeling en/of hoe subsidie aangevraagd kan worden, kunnen terecht bij Herman Berkhout (samenlevingsregisseur cultuur). Hij is op dinsdag, woensdag en donderdag telefonisch bereikbaar op 088 – 647 19 11 / 06 – 45 57 48 10. Of anders via e-mail h.berkhout@oud-beijerland.nl. Via dit e-mailadres kan men zich ook al opgeven voor de informatie- en inspiratiebijeenkomst.

Naast deze subsidie voor cultuureducatie kunnen culturele verenigingen ook een bijdrage krijgen van de gemeente op basis van het aantal kinderen en jongeren die lid zijn. Ook deze culturele verenigingen worden geïnformeerd over de regeling en kunnen voor informatie terecht bij Herman Berkhout.

Terug naar boven

Wethouder activeert dynamisch parkeersysteem

(30-11) Met een druk op de knop activeerde verkeerswethouder Harry van Waveren donderdag 30 november 2017 het dynamisch verkeerssysteem in Oud-Beijerland. Daarmee behoort het onnodig rondjes rijden op zoek naar een parkeerplek tot het verleden. ‘Van zoeken naar een vrije parkeerplek wordt immers niemand blij’, aldus Van Waveren. ‘Bovendien komt de parkeerdruk nu meer in balans’.

Evaluaties van het afgeschafte betaald parkeren op 1 juli 2016 maakten duidelijk dat de parkeerdruk in het zuiden van het centrum sindsdien erg hoog is. In het noorden van het centrum, parkeerterrein Ankerplein, Vierwiekenplein en Het Dok, zijn vrijwel altijd parkeerplekken beschikbaar. Reden om een dynamisch parkeerverwijssyteem aan te brengen dat bezoekers informeert over vrije parkeerplaatsen in het centrum.

‘Van zoeken naar een vrije parkeerplek wordt niemand blij’, zegt Van Waveren. ‘Met dit nieuwe systeem ziet een bezoeker van Oud-Beijerland direct bij binnenkomst al waar parkeerplekken vrij zijn in het noorden. Dit voorkomt onnodig rondjes rijden en een hoop irritatie. Daarnaast ontlasten we zo het zuiden van het centrum, waar de parkeerdruk de afgelopen periode erg hoog was. Door het systeem komt die parkeerdruk nu meer in balans’.

Eind dit jaar past provincie Zuid-Holland ook de bewegwijzering op de provinciale weg aan, zodat beide systemen optimaal op elkaar aansluiten en een bezoeker van Oud-Beijerland daar al de goede kant op wordt gestuurd.

Het in werking stellen en laten draaien van een parkeerverwijssysteem is mensenwerk en vraagt door de verschillen tussen de locaties om maatwerk. Na de inwerkingstelling wordt het systeem nauwkeurig in de gaten gehouden. De komende tijd is dan ook een testfase.

Terug naar boven

Woningbouw Abel Tasmankwartier

(30-11) Een handtekening van en een handdruk tussen wethouder Piet van Leenen en Arjan van Meijeren, directeur projectontwikkeling bij Van Wijnen bezegelden donderdag 30 november 2017 de anterieure overeenkomst voor het ontwikkelen van woningbouw op het Abel Tasmankwartier. De plannen voorzien in de bouw van circa 34 woningen. Aansluitend werd het bouwbord met het nieuwe logo op locatie officieel onthuld door wethouder Piet van Leenen en Marjolein Luyten namens gemeente Oud-Beijerland en Arjan van Meijeren en Dico Smitsman namens Van Wijnen.

Het Abel Tasmankwartier is nog niet zo bekend in Oud-Beijerland. Begrijpelijk, want het is een verzamelnaam voor meerdere percelen nabij het centrum van Oud-Beijerland: het braakliggende terrein aan de Karel Doormanstraat (waar eens de Jan Ligthartschool stond), het voormalige postkantoor, ’t Stekkie en het verenigingsgebouw van de Harmonie. “Het Abel Tasmankwartier biedt volop kansen voor woningbouw”, zegt wethouder Piet van Leenen. “Het is een prachtige locatie, die dichtbij voorzieningen ligt en veel karakter heeft.”

Vanmorgen, op donderdag 30 november, ondertekende de wethouder de overeenkomst met ontwikkelende bouwer Van Wijnen. Aansluitend werd het bouwbord op de locatie officieel onthuld.

De ondertekening vond plaats bij ‘buurman’ Up Sociaal Club in de voormalige Bijlschool. Up Sociaal Club is een organisatie die dagbesteding verzorgt voor mensen met een verstandelijke beperking. Na afloop van de ondertekening was er voor de aanwezigen een heerlijke zelfgemaakte appeltaart van cliënten van UP Social Club.

De afgelopen maanden is samen met ontwikkelende bouwer Van Wijnen, een stedenbouwkundig plan opgesteld met daarin een programma van eisen. In dit plan staat wat de gewenste inrichting (eisen) is van het gebied als het gaat om architectuur, verkaveling, groen, wegen, parkeerplaatsen et cetera. Zoals het er nu uitziet, komen er op de locatie circa 34 woningen. Herenhuizen, eengezinswoningen en woningen met een volledig woonprogramma op de begane grond, ideaal voor ouderen of mensen met een beperking. Alle woningen worden energieneutraal en toekomstbestendig.

Met het ondertekenen van de overeenkomst kan daadwerkelijk worden gestart met het uitwerken van details en het ontwikkelen van de locatie. Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen of interesse heeft in een woning, kan zich vrijblijvend aanmelden op www.abeltasmankwartier.nl

Terug naar boven