Pagina opties

Groter
A A

Persberichten maart 2018

Ga snel naar:

Boomfeestdag

‘Operatie Boomfeestdag: maak ’t buiten beter!’ Zo luidt het veelzeggende thema van de Nationale Boomfeestdag op woensdag 14 maart 2018. Ook gemeente Oud-Beijerland doet mee aan de boomfeestdag. Samen met de leerlingen van groep 7 van cbs De Hoeksteen plant wethouder Piet van Leenen (openbaar gebied) tien bomen en zo’n duizend heesters bij De Oude Tol. Om latere generaties - hopelijk in een hele verre toekomst - een indruk te geven hoe het leven er in 2018 uitzag, wordt bij één boom gelijktijdig een door de kinderen gevulde tijdcapsule mee ‘geplant’. Het plantfestijn start om 11.30 uur.   

De Nationale Boomfeestdag staat voor een decennialange traditie. Traditioneel wordt de boomfeestdag altijd op de derde woensdag in maart georganiseerd. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart gebeurt het dit keer dus een week eerder. Het landelijke thema ‘maakt ’t buiten beter!’ wil kinderen bewust maken van de waarde en het belang van bomen en bossen voor een gezond klimaat. Immers, ook de aanplant van bomen helpt bij het halen van (gemeentelijke) ‘Klimaatdoelen-2020’.  

Boomfeestdag is een perfect moment om de jeugd bij het groen te betrekken. Want de jeugd van nu, zijn de volwassenen van morgen. En ook zij moeten straks kunnen leven in een gezonde, groene omgeving. Kortom, het is van groot belang kinderen te betrekken bij en bewust te maken van het belang van bomen en groen in hun woon- en leefomgeving.

Staatsbosbeheer – de moeder van de Boomfeestdag – speelt ook een grote rol in Operatie Boomfeestdag: ze roept namelijk de hulp van kinderen in om op Boomfeestdag 2018 in al haar boswachterijen bomen te planten. Na andere boomziektes wordt nu ook de es bedreigd (door de essentaksterfte), waardoor bossen op grote schaal verdwijnen.

Omstreeks 11.15 uur arriveren de 22 kinderen van groep 7 van De Hoeksteen op de plantlocatie (Oude Tol aan de Randweg). Na het welkom door wethouder Piet van Leenen en een toelichting op het thema van de Boomfeestdag starten de kinderen met de plantwerkzaamheden en het begraven van de tijdcapsule. Tussen 12.15 en 12.30 uur voorziet Paviljoen Oude Tol geheel belangeloos de kinderen van een zeer verdiende beker warme chocolademelk. Tot slot krijgen de kinderen uit handen van de wethouder een certificaat als herinnering én bewijs van deelname aan Boomfeestdag 2018.

Terug naar boven

Leren omgaan met geld tijdens de Week van het geld

Op verschillende basisscholen in de Hoeksche Waard krijgen kinderen van 12 tot en met 16 maart 2018 leuke en leerzame gastlessen over goed omgaan met zakgeld en spaargeld. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd om later de juiste keuzes te maken. De gastdocenten zijn afkomstig van banken, gemeenten, HW Wonen, Dienst Gezondheid & Jeugd, Humanitas, Welzijn Hoeksche Waard en Werk en Inkomen Hoeksche Waard (WIHW). Binnen het thema ‘Wanneer ben je rijk?’ vinden er deze dagen in heel Nederland activiteiten plaats tijdens de Week van het geld. Dit gebeurt op initiatief van het ministerie van Financiën. Wethouder Piet van Leenen (financiën) was donderdagmiddag 15 maart te gast bij groep 7/8 van Het Pluspunt in Oud-Beijerland.

Tijdens de gastlessen gaan kinderen aan de slag met onderwerpen zoals de waarde van geld, veilig betalen, sparen en verantwoord met geld omgaan. Wat viel de wethouder het meeste op tijdens zijn gastles? Van Leenen: “Heel bijzonder en mooi ook om van de kinderen te horen dat geld ook gebruikt kan worden om anderen gelukkig te maken”.

Volgens juf Charlotte Grootenboer van groep 7/8 Het Pluspunt (een school voor speciaal basisonderwijs voor leerlingen uit de Hoeksche Waard en omgeving) is het belangrijk om hier vroeg aandacht aan te besteden: “Het onderwerp leeft echt onder de kinderen. Kennis van/over geld is ontzettend belangrijk voor hun toekomst”. De kinderen doen enthousiast mee. Sven weet het zeker: geld maakt wél gelukkig! “Want daarmee kun je dingen kopen waar je blij van wordt”. Klasgenoot Jent is het daar maar gedeeltelijk mee eens. “Familie en vrienden gaan voor. Zij zijn pas belangrijk”. In de Week van het geld worden in heel Nederland gastlessen en workshops in de klas georganiseerd om kinderen op een leuke manier te leren omgaan met geld.

De gastlessen zijn een van de voorlichtingsacties in de Hoeksche waard om schulden te voorkomen. Mensen met geldvragen kunnen in de Hoeksche Waard terecht bij de gemeenten, HW Wonen, Dienst Gezondheid & Jeugd, Humanitas, Welzijn Hoeksche Waard en Werk en Inkomen Hoeksche Waard (WIHW).

Terug naar boven

Burgemeester bezoekt diamanten echtpaar

Voor het Oud-Beijerlandse echtpaar Florijn was het zondag 25 maart 2018 een feestelijke en gedenkwaardige dag… het was namelijk 60 jaar geleden dat de heer J. (Jerry) Florijn (79) en mevrouw P. (Nel) Florijn-van Prooijen (79) hun jawoord gaven voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. De bruidegom zag het levenslicht op 28 juni 1038 in Rotterdam; in deze stad stond ook de wieg van de bruid op 24 maart 1939. Reden voor burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld om het diamanten bruidspaar een felicitatiebezoek te brengen. Namens het gemeentebestuur overhandigde zij hen vanmiddag een boeket bloemen.

De Kralingse Plas in Rotterdam was de plek waar Jerry en Nel elkaar voor het eerst hebben ontmoet. En dat bleek voor herhaling vatbaar. Het mondde uit in hun jawoord - Nel was net en Jerry bijna 19 jaar - op 25 maart 1958.  

Het kersverse bruidspaar emigreerde naar Australië. Op medisch advies (de bruid werd ernstig ziek) keerde het echtpaar met hun twee in Australië geboren kinderen na tien jaar terug naar Nederland.   

De bruidegom verdiende zijn dagelijks brood in de haven, maar mocht als gevolg van een reorganisatie op zijn 50e met vervroegd pensioen. De bruid werkte in de land- en tuinbouw.  

Het echtpaar Florijn heeft vijf dochters en twee zoons en veel (‘k ben tel een beetje kwijtgeraakt, verontschuldigt de jubilerende bruid zich lachend) klein- en achterkleinkinderen. Meneer Florijn is voor de dagelijkse zorg aangewezen op zijn vrouw, die dat van harte en met liefde doet. Haar dochters zorgen ervoor dat zij regelmatig naar buiten kan.

Terug naar boven

Evaluatie werken op afspraak

Zowel voor bezoekers als voor medewerkers van het Oud-Beijerlandse gemeentehuis was het even wennen: werken op afspraak!  Om inwoners goed en snel van dienst te kunnen zijn, werkt de gemeente sinds begin 2016 op afspraak. Naar tevredenheid, zo blijkt uit de evaluatie onder de ruim 4.000 inwoners die in de eerste helft van 2017 een afspraak maakten. Een representatief aantal van 649 inwoners deed mee en beloonde het werken op afspraak met een 8. “Een rapportcijfer waar wij zeker mee kunnen leven”, reageert burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld (portefeuillehouder dienstverlening) tevreden.

Onder het motto ‘Gemeentezaken? Afspraak maken!’ besloot het gemeentebestuur begin 2016 om het werken op afspraak in te voeren. Op deze manier kan de gemeente inwoners goed en snel van dienst zijn. Een afspraak kan eenvoudig gemaakt worden via de website of telefonisch via 14 0186. Uiteraard kloppen bezoekers in geval van spoed niet tevergeefs bij de gemeentebalie aan.

Het werken op afspraak brengt een aantal voordelen met zich mee. Zo kunnen inwoners hun zaken met de gemeente regelen op het moment dat het hen het beste uitkomt. Bij binnenkomst ben je direct aan de beurt. De gemeente geeft zelfs de garantie dat bezoekers niet hoeven te wachten. En last but not least de medewerkers zijn voorbereid en kunnen daardoor de bezoekers goed en snel helpen.   

De evaluatie (intern en extern) van het werken op afspraak is uitgevoerd door bureau Newcom Research. Ruim 4.000 inwoners die in de eerste helft van 2017 een afspraak maakten met de gemeente zijn benaderd. De enquête is ook intern uitgezet onder alle front-office medewerkers. In totaal reageerden 649 personen. Volgens het bureau voldoet deze uitkomst volledig aan de eisen van representativiteit.

Zowel de inwoners als medewerkers tonen zich tevreden met het werken op afspraak en waarderen dit met een 8. Bureau Newcom signaleert in het rapport een aantal hoofdlijnen. Zo is de tevredenheid met werken op afspraak groot en alle fases in het proces (van het maken van de afspraak tot en met het tijdig afhandelen van de vraag) laten een consistent beeld zien. De voornaamste verbetering ten opzichte van ‘geholpen worden op volgorde van binnenkomst’ is de keuze in tijdstippen en het online maken van een afspraak.

Enkele uitspraken en reacties van respondenten illustreren dit:

  • vriendelijke medewerker en goed geholpen. Fijn dat we met twee kindjes niet zo lang hoefde te wachten.
  • gewoon goed geholpen zoals het hoort.
  • van het telefonisch contact voor een afspraak tot de afhandeling ben ik zeer tevreden.

Ook de front-office medewerkers zijn tevreden met de nieuwe manier van werken. Geen wachttijden en –rijen meer en dus een aanzienlijke verbetering van de dienstverlening.

Het onderzoek levert ook een aantal aandachtspunten op in de vorm van opmerkingen en reacties bij de toelichting. Zo zou er nóg meer keus moeten zijn in de tijdstippen, is de ontvangst aan de balie niet altijd en overal even hartelijk, blijkt het pasfotohokje niet altijd naar behoren en tot tevredenheid te werken en worden de oproepen via het systeem en de nummering van de balies niet altijd als klantvriendelijk ervaren.

  • Ook dit wordt onderstreept door opmerkingen en reacties van respondenten:
  • te weinig keuze qua afspraaktijden.
  • ik vind een vrij toegankelijk bezoekmoment veel prettiger.
  • voor werkende mensen (die meer dan 8 uur per dag, ’s avonds en in het weekend werken) is op afspraak komen best lastig.

De gemeente kijkt welke punten (pasfotohokje, de wijze van ontvangst) op korte termijn aangepast kunnen worden. Grote en/of ingrijpende aanpassingen, onder meer in het afsprakensysteem, zijn met het oog op de toekomst (eventuele herindeling per 1 januari 2019) niet aan de orde.

Terug naar boven