Pagina opties

Groter
A A

Persberichten juni 2018

Ga snel naar:

Eerste duurzame tanklocatie voor dieselrijders in Regio Zuid-Holland Zuid is in Oud-Beijerland

GoodFuels, marktleider op het gebied van écht duurzame biobrandstoffen, verkoopt haar duurzame dieselvervanger GoodFuels20 nu ook in Oud-Beijerland. Dieselrijders kunnen nu duurzame brandstof tanken bij tanklocatie Sakko op de Admiraal de Ruyterstraat 25 in Oud-Beijerland. GoodFuels20 is een duurzaam alternatief voor traditionele fossiele diesel en geschikt voor alle dieselmotoren.

“Zonder enige aanpassing van het voertuig wordt direct een fors lagere uitstoot van CO2, stikstofoxides en fijnstof gerealiseerd. De inzet van de duurzame dieselvervanger is de snelste en makkelijkste manier om te verduurzamen. De brandstof is te tanken via de blauwe slang.” vertelt wethouder Piet van Leenen terwijl hij een bedrijfsauto van de gemeente voltankt met de duurzame diesel. “We zijn er trots op dat we in Oud-Beijerland als eerste in de regio een duurzame tanklocatie hebben.” Het netwerk van openbare tankpunten met GoodFuels20 wordt komende tijd landelijk uitgebreid zodat duurzaam tanken voor zowel MKB als consument binnen handbereik is. “

GoodFuels20 bestaat deels uit Hydrotreated Vegetable Oil, oftewel HVO, en mag niet verward worden met het oude biodiesel. De HVO van GoodFuels is een fossielvrije, kwalitatief hoogwaardige biobrandstof, gemaakt van afval- en reststromen die niet concurreren met de voedselketen en niet leiden tot ontbossing. Deze duurzame brandstof zorgt niet alleen voor een CO2-reductie, maar dankzij het terugdringen van schadelijke uitlaatgassen ook voor een betere luchtkwaliteit. Dit effect is het sterkst bij oudere motoren. GoodFuels wil het percentage HVO in de komende jaren op laten lopen van 20% naar 100%.

De meeste bedrijven willen graag verduurzamen, maar kunnen niet van de ene op de andere dag hun wagenpark vernieuwen. Dit geldt in het bijzonder voor het zwaardere wegvervoer, dat voorlopig is aangewezen op dieselmotoren. Voor deze bedrijven zijn geavanceerde biobrandstoffen een belangrijk duurzaam alternatief voor fossiele diesel. Hiermee is het wel mogelijk om direct een forse milieuwinst te realiseren. Dankzij het netwerk van tankstations met GoodFuels20 (in combinatie met de GoodFuels-tankpas) kunnen bedrijven nu eenvoudig overstappen op fossielarme brandstof.

De duurzame dieselvervanger is op deze locaties goed herkenbaar aan de blauwe slang. Omdat GoodFuels20 geschikt is voor alle dieselmotoren, kunnen ook particulieren nu aan de pomp kiezen voor duurzaam. GoodFuels20 kan gewoon bij getankt worden ook als is de tank met conventionele diesel nog niet leeg. Via de website www.goodfuels.nl is er meer informatie beschikbaar.

Terug naar boven

Locoburgemeester bezoekt diamanten bruidspaar

Voor het Oud-Beijerlandse echtpaar De Koning - Leenheer was dinsdag 5 juni 2018 een feestelijke en gedenkwaardige dag… het was namelijk 60 jaar geleden dat de heer W. (Wim) de Koning (82 jaar) en mevrouw M. (Maja) Koning - Leenheer (79 jaar) hun jawoord gaven voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. De bruidegom zag het levenslicht op 18 augustus 1935 in Oud-Beijerland; de wieg van de bruid stond op 2 augustus 1938 in Heinenoord. Locoburgemeester Ina van der Werf-Weeda bracht het diamanten bruidspaar op deze mooie dag een felicitatiebezoek en overhandigde hen een boeket bloemen namens het gemeentebestuur.

De vonk sloeg tussen Wim de Koning en Maja de Koning - Leenheer over op de mandolinevereniging in Heinenoord. Na het huwelijk zijn ze gaan wonen op de Molendijk in Oud-Beijerland. Hij werkte als houtbewerker bij fa Wijntje. Na enkele jaren werd hij onderhoudsmonteur bij Végé in Spijkenisse, waarop ze besloten om ook daar te wonen. Dat heeft maar een jaar geduurd. Nu wonen ze alweer zo’n 48 jaar in Oud-Beijerland. De laatste 30 jaar werkte hij bij Mourik Services in Europoort.

En terwijl meneer de Koning van zijn hobby’s genoot; oldtimers en fietsen, trok mevrouw veel met haar twee zussen op.

Maja de Koning - Leenheer werkte tot haar huwelijk bij naaiatelier Hertzberger. Later zorgde zij voor hun drie kinderen. Ze hebben nu zeven kleinkinderen. En niet alleen het 60-jarige huwelijk stond op de agenda. De hele familie is vol trots, want afgelopen zaterdag is het eerste achterkleinkind van Wim en Maja de Koning geboren; een prachtig meisje, genaamd Isa.

Terug naar boven

Toekomst Hoogerwerf Oost

In de structuurvisie is opgenomen dat Hoogerwerf Oost op termijn wordt ontwikkeld. Dit kan met woningen, met bedrijven of een combinatie daarvan. De beschikbare bedrijvencapaciteit in Oud-Beijerland is nagenoeg op en daarnaast bestaat er een forse druk op de woningmarkt. De tijd is daarmee rijp om ontwikkelingskansen in beeld te gaan brengen van Hoogerwerf Oost.

Wat kan deze plek betekenen voor Oud-Beijerland? En wat juist niet? Welke wensen en verlangens heeft u voor de inrichting van dit gebied? Samen met onze bewoners en (toekomstige) ondernemers gaan we de komende tijd deze vragen uitpluizen. Dinsdag 10 juli is hiervoor het eerste gezamenlijke moment. De bedoeling van deze avond is aan de ene kant u meer achtergrond te geven bij dit gebied. Anderzijds willen we ook graag met elkaar aan de slag.

Wanneer:      dinsdag 10 juli

Tijd:             19.30 -21.30 uur

Locatie:        HW Wonen, Lamborghinilaan 4

Voordat het gebied De Hoogerwerf Oost daadwerkelijk wordt ontwikkeld, gaan we eerst met elkaar in gesprek over onze gezamenlijke ambities. Een ontwikkelvisie geeft op hoofdlijnen richting aan verdere ontwikkeling van het gebied door het formuleren van globale stedenbouwkundige richtlijnen. Wat heeft Oud-Beijerland nodig? Denk aan een verdeling tussen woningen, bedrijven, groen en verschillende voorzieningen. De ontwikkelingsvisie biedt op een later moment het toetsingskader voor de verschillende openbare ruimte- en bouwplannen.

Tijdspad Hoogerwerf Oost

10 juli 2018:            Eerste schetsbijeenkomst

Na zomer 2018:       Scenariobijeenkomst

Oktober 2018:         Ontwikkelvisie

Bent u erbij?

Geef u dan per mail op: a.sikkens@oud-beijerland.nl.

Structuurvisie: een in het kader van de Wet ruimtelijke ordening vastgesteld ruimtelijk plan voor een deel of het gehele grondgebied van het Rijk, provincie of gemeente.

Terug naar boven