Pagina opties

Groter
A A

Persberichten januari 2018

Ga snel naar:

Terugblik Jaarwisseling 2017-2018

Volgens het Verbond van Verzekeraars bedraagt de (geschatte) schade in Nederland rond de jaarwisseling 2017-2018 tussen de tien en twaalf miljoen euro. Dat is lager dan het jaar daarvoor. Ook de Hoeksche Waardse gemeenten maakten deze week de balans op. De Hoeksche Waardse schadecijfers laten een daling zien ten opzichte van vorig jaar. Over het algemeen is de overgang van 2017 naar het nieuwe jaar 2018 rustig en zonder ernstige incidenten verlopen. Helaas is er wel de ‘gebruikelijke’ schade aan onder meer verkeersborden, afvalbakken en straatmeubilair. Het prijskaartje dat aan deze zinloze vernielingen hangt, bedraagt toch bijna elfduizend euro! Van dat geld zou je veel ‘leuke’ dingen kunnen doen…

Onderstaande tabel laat de schade zien die door vuurwerk en/of vandalisme is ontstaan vanaf de start van de vuurwerkverkoop - 28 december 2017 tot en met 1 januari 2018. In de bedragen zijn alleen de materiaalkosten opgenomen; dus zonder arbeids- en of voorbereidingskosten. 

Gemeente Schadebedrag
Binnenmaas € 4.050,-
Cromstrijen € 1.753,-
Korendijk 2.042,-
Oud-Beijerland € 3.143,-
Strijen € 0,-
Totaal €10.988,-

Bovengenoemde schades zijn het gevolg van vuurwerk, vernielingen en vandalisme aan gemeentelijke eigendommen, zoals verkeersborden, afvalbakken, putdeksels, straatkolken en straatmeubilair (banken et cetera).

Voor alle duidelijkheid: het gaat om voorlopige, geschatte kosten. Definitieve cijfers en schadebedragen komen later. Zo is het nog niet overal duidelijk hoeveel straatkolken er precies zijn beschadigd en in welke mate. Bovendien is er een verschil in materiaalkosten per gemeente. Neem bijvoorbeeld een verkeersbord… daarvoor geldt geen uniforme prijs.

Het verschil in de schadebedragen is uiteraard het gevolg van het verschil in grootte/omvang van de gemeente. Een gemeente met zes dorpen (Binnenmaas) heeft logischerwijs meer schade dan een gemeente met één dorp (Strijen).

Terug naar boven

Locoburgemeester bezoekt diamanten echtpaar

(23-01) Voor het Oud-Beijerlandse echtpaar Van Doorn was het vrijdag 19 januari 2018 een feestelijke en gedenkwaardige dag… het was namelijk 60 jaar geleden dat de heer A.C. (Arie) van Doorn (89) en mevrouw E. (Ellen) van Doorn-Smidt (82) hun jawoord gaven voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. De bruidegom zag het levenslicht op 19 november 1928 in Den Haag; de bruid kwam op 19 januari 1936 in Fredericia (Denemarken) ter wereld. Reden voor locoburgemeester Piet van Leenen om het diamanten bruidspaar een felicitatiebezoek te brengen. Namens het gemeentebestuur overhandigde hij hen een boeket bloemen.

Beiden, de een vanuit Nederland en de ander vanuit Denemarken, vertrokken op jonge leeftijd naar Amerika. Arie ging aan de slag in de elektronica en Ellen werd au pair. De eerste ontmoeting vond plaats in 1957 in San Francisco en een jaar later trouwden zij. Uiteindelijk keerde het echtpaar met hun in Amerika geboren kinderen naar terug naar Nederland. Oud-Beijerland om precies te zijn. Tijdelijk, zo was de bedoeling, maar ze zijn nooit meer weggegaan.   

De bruidegom verdiende zijn dagelijks brood bij Sony. De bruid werkte eerst bij Dun & Bradstreet en daarna bij Sealand. De hobby’s van het jubilerende bruidspaar waren/zijn golfen, dansen, bridge en reizen. Het echtpaar Van Doorn heeft twee zoons (de één zit op de grote vaart, de ander woont/werkt in Engeland) en een dochter (verhuist binnenkort terug naar Oud-Beijerland). Daarnaast is de familie uitgebreid met vijf kleinkinderen.