Pagina opties

Groter
A A

Persberichten februari 2018

Ga snel naar:

Label voor CBS Keuchenius

Het project School op Seef is in Oud-Beijerland zonder meer succesvol te noemen. Het bewijs? Maar liefst twaalf scholen beschikken na vandaag (maandag 12 februari) over het SoS-label. Worden de letters SOS in het dagelijks leven gebruikt als internationaal noodsignaal… in Oud-Beijerland zijn ze juist synoniem voor (verkeers)veiligheid.

Uit handen van verkeerswethouder Harry van Waveren ontving cbs Keuchenius in Zoomwijck het ‘School op Seef label’. De school krijgt het label vanwege de grote inzet voor verkeersveiligheid en -educatie op en rondom de school.

School op Seef is hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Onder het motto ‘kinderen hebben recht op een veilige en zo zelfstandig mogelijke deelname aan het verkeer’, worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers.

De manier waarop de verkeerseducatie op de Oud-Beijerlandse basisscholen wordt gegeven, is uniek voor provincie Zuid-Holland.

Alle scholen zijn namelijk gezamenlijk gestart met School op Seef. De praktische verkeerslessen worden vanaf de start verzorgd door de leraren zelf in plaats van externe verkeersleerkrachten. De scholen vormen als het ware een verkeersnetwerk dat wordt gecoördineerd door een leerkracht van één van de scholen.

Door deze ‘zelfstudie’ is het verkeersonderwijs voor de komende jaren ook beter gewaarborgd. Wethouder Van Waveren is er trots op dat er in Oud-Beijerland zo’n grote groep enthousiaste verkeersouders is die zich vrijwillig inzetten voor de verkeerslessen. Kortom, al deze ingrediënten maken School op Seef Oud-Beijerland erg succesvol!

Nadat directeur Marco de Jong en meester Constantijn van Putten, tot grote hilariteit van de op het schoolplein verzamelde kinderen, een toneelstukje hadden opgevoerd met verkeers(on)veiligheid in de hoofdrol, onthulde wethouder Harry van Waveren het bordje ‘School op Seef’. Hij werd daarbij geassisteerd door de jarige Anne-Roos (7).

Terug naar boven

Burgemeester bezoekt briljanten echtpaar

Het tweede Oud-Beijerlandse huwelijksjubileum in 2018 staat op naam van de heer en mevrouw Beskers. Het is vandaag (dinsdag 12 februari) namelijk 65 jaar geleden dat de heer H.W.W. (Wim) Beskers (87) en mevrouw A.J. (Annie) Beskers-van de Ketterij (84) voor de ambtenaar van de burgerlijke stand het jawoord gaven. De bruidegom zag het levenslicht op 17 juni 1930 in Winterwijk, voor de bruid was dat op 3 september 1933 in Velsen.

Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld bracht het jubilerende bruidspaar vanmiddag een felicitatiebezoek en overhandigde hen een boeket bloemen namens het gemeentebestuur.

De eerste ontmoeting vond plaats op 3 april 1949 in IJmuiden. Op weg naar haar ouderlijk huis kwam de 15-jarige Annie in contact met marineman Wim. Een ontmoeting met ‘verstrekkende’ gevolgen, want enkele ontmoetingen later bleek de wederzijdse indruk onuitwisbaar, de vonk sloeg over en sindsdien zijn ze onafscheidelijk.

Tijdens de Watersnoodramp gaat het aanstaande bruidspaar in ondertrouw. Na hun huwelijk trekken ze in bij de ouders van Annie in IJmuiden.  

De heer Beskers verdiende zijn dagelijks brood bij de Marine. En dat betekende regelmatig verhuizen. In verband met een overplaatsing naar vliegkamp Valkenburg, vertrekt het kersverse echtpaar naar Katwijk aan Zee. Niet veel later volgt een uitzending naar Curaçao voor drie jaar. Inmiddels is hun eerste kind geboren.

In het Overzeese zien nog twee kinderen het levenslicht, zodat vijf personen terugkeren naar Nederland, waar de heer Beskers in Den Helder wordt gestationeerd.

In 1960 zegt de bruidegom de Marine vaarwel en gaat aan de slag in de chemische industrie. Het gezin verhuist dan naar Spijkenisse. Zeven jaar later vindt hij werk bij de Nederlandsche Bank en in 1990 gaat Beskers met pensioen. Het echtpaar/gezin woont inmiddels al vijfendertig jaar in Oud-Beijerland.

Het echtpaar Beskers kreeg vier kinderen en daarnaast is de familie uitgebreid met vijf kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Eén dochter is verhuisd naar Australië.

In 1990 stond mevrouw Beskers via de Vrouwenraad aan de wieg van ‘tafeltje dekje’ met uitbrengmaattijden vanuit De Open Waard. De heer Beskers was gedurende vijfentwintig jaar actief bij de EHBO en heeft kaderopleidingen en een lotuscursus voor de Hoeksche Waard opgezet. Ook was hij vijftien jaar actief voor de PCOB en was hij enkele jaren burgerlid voor BINT.

Terug naar boven

Oud-Beijerland verbreedt zoektocht locatie Tiny Houses

Gemeente Oud-Beijerland verbreedt haar zoektocht naar een passende locatie voor Tiny Houses. Dit zei wethouder Piet van Leenen tijdens de raadsvergadering van dinsdag 13 februari. De eerdere aankondiging van de gemeente dat zij samen met de omwonenden wil onderzoeken of er Tiny Houses kunnen worden geplaatst aan de Zinkweg/Rembrandtstraat, leidde tot veel reacties. Deze locatie kwam in beeld na een scan van verschillende locaties in de gemeente. Wethouder Van Leenen: “Wij staan nog steeds achter het initiatief van de Tiny Houses, maar gaan natuurlijk niet voorbij aan de reacties en suggesties die we kregen van onze inwoners”. 

Eind januari besloot de gemeente om het plaatsen van de Tiny Houses aan de Zinkweg/Rembrandtstraat nader met bewoners te onderzoeken, nadat deze uit een scan als meest geschikt naar voren was gekomen. Dit bericht, en de brief die aan omwonenden was verstuurd, leidde tot veel – zowel positief als negatief - reacties. De berichtgeving  en de discussie die vooral op social media ontstond,  wekten mogelijk de indruk dat de keus al gemaakt was en dat stappen zouden worden genomen zonder inspraak van de omgeving. Dit was echter niet het geval. Wethouder Van Leenen: “We wilden juist met de omgeving in gesprek om aan alle belanghebbenden een stem te geven. Nu hebben we extra suggesties gekregen voor alternatieve locaties. Deze gaan we ook goed onderzoeken. De Zinkweg/Rembrandtstraat blijft overigens tot de mogelijkheden behoren.”

Bij het onderzoek naar geschiktheid van de locaties voor de Tiny Houses wordt onder meer gekeken of het stedenbouwkundig past, welke parkeermogelijkheden er zijn, wat de huidige functie is en wat de verwachte geschiktheid qua akoestiek, bodem en contouren zijn. Naar verwachting wordt over vier tot zes weken een potentiele locatie.

Terug naar boven

Oud-Beijerland hartveilige gemeente

Een bos bloemen en een veelvoud aan complimenten en waarderende reacties vielen de leden van de werkgroep Hartveilig Wonen Oud-Beijerland ten deel tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis. Het is duidelijk: wethouder Ina van der Werf-Weeda is dankbaar voor de inzet van de werkgroep en niet minder trots op het bereikte resultaat. Want dankzij hun inspanningen draagt Oud-Beijerland vanaf nu met ere het predicaat ‘hartveilig’. “Dat is een pak van mijn hart als portefeuillehouder zorg”, aldus wethouder Van der Werf.

Sinds 1 februari beschikt Oud-Beijerland namelijk over een dekkend netwerk van AED’s en ruim 300 (331 om precies te zijn) vrijwilligers die kunnen reanimeren. En dat binnen twee jaar na de start van het project Hartveilig Wonen… Krijn van Oost, trekker van de werkgroep en vrijwilliger van het eerste uur, steekt zijn enthousiasme over het slagen van ‘zijn’ missie niet onder stoelen of banken. “Voldoening, is het hierbij passende woord”, zegt Krijn met een brede glimlach. Het levert hem bijval op van regisseur volksgezondheid Anke Naaborgh, die vanuit gemeente Oud-Beijerland de werkgroep faciliteert.

Krijn van Oost: “Het was ons vanaf de start in 2016 al duidelijk dat Hartveilig Wonen niet alleen goed functioneert met voldoende vrijwilligers, maar ook in grote mate afhankelijk is van 24/7 beschikbare AED’s. Onze werkgroep zette zich daarom met enthousiasme in op dit ‘twee sporen’ beleid. Het bouwen aan een dekkend reanimatienetwerk door voldoende vrijwilligers en AED’s. Het geeft ons dan ook heel veel voldoening dat we dit nu hebben bereikt. Want het is echt waar - ik heb het van nabij meegemaakt - het kan het verschil betekenen tussen leven of dood”.

Hoe krijg je voldoende 24/7 beschikbare AED’s? Krijn: “Nou, dat was nog wel een dingetje. Natuurlijk waren er best wel wat AED’s, maar dan vooral in winkels en/of bedrijven. En daar heb je alleen wat aan tijdens openingstijden. Maar aangezien een acute hartstilstand op elk moment van de dag en op elke plaats kan optreden en hulp binnen zes minuten van levensbelang is, is een 24/7 dekkend netwerk heel belangrijk. Gelukkig is dit nu het geval. Vanuit het initiatievenfonds van de gemeente hebben we financiële middelen gekregen waardoor ondernemers hun AED van binnen naar een speciale kast buiten konden verplaatsen. Om tot een sluitende dekking te komen, hebben we zelfs in woonwijken zonder bedrijven bij een aantal particulieren een kast met AED aan hun buitenmuur mogen ophangen. Wij zijn ze daar uiteraard erg dankbaar voor!”

Doel bereikt, missie geslaagd… betekent dit dat de werkgroepleden vanaf nu dromend en ontspannen achterover kunnen leunen? Nou nee, dát beeld staat Krijn niet bepaald voor ogen. “Het is natuurlijk prachtig dat we een dekkend reanimatienetwerk van vrijwilligers en AED’s hebben. Maar het is de kunst om dit ook in de toekomst zo te houden. Vrijwilligers zijn tenslotte ook mensen die van baan kunnen veranderen, verhuizen, ziek worden et cetera waardoor ze niet meer beschikbaar zijn. Nee, de druk mag dan nu wat van de ketel zijn, maar we blijven enthousiast, alert, betrokken en waar nodig sturen we bij”.

Terug naar boven

Duurzaam, samen, sterker!

Oud-Beijerland ontwikkelt zich als een dorp waar duurzaamheid altijd onderdeel is van wat wij doen. “Voor welk vraagstuk of uitdaging wij ook staan, wij schuiven de rekening niet door naar volgende generaties. Ons uitgangspunt is CO2 uitstoot te verminderen en daarmee ons steentje bij te dragen aan de wereldwijde doelstelling”, aldus Piet van Leenen, wethouder duurzaamheid.

Wethouder Van Leenen: “Wij zien in duurzaamheid een grote kans om samen met inwoners, bedrijven en partners te waarborgen, dat ook toekomstige generaties in hun behoeften kunnen voorzien. Daarmee leggen we een fundament voor de toekomst van een innovatief, sterk en zelfredzaam Oud-Beijerland”.

Oud-Beijerland vindt duurzaamheid belangrijk en wil zo snel mogelijk energieneutraal zijn. Dat redden we echter alleen als zoveel mogelijk inwoners en ondernemers meedoen! Daarom heeft de gemeente een website gelanceerd om informatie te delen. Er gebeurt al veel op het gebied van duurzaamheid. Alle informatie over wat we zelf doen en inspiratie over wat u kunt doen, vindt u op deze speciale duurzaamheidspagina. www.oud-beijerland.nl/duurzaamheid

Eind 2017 hebben 175 respondenten meegedaan aan het Burgerpanel. Een onderzoek naar kennis, houding en gebruik van duurzaamheidstoepassingen in koopwoningen. De resultaten van het onderzoek zijn op 19 februari gedeeld met een aantal inwoners die mee hebben gedaan aan het Burgerpanel. Uit het onderzoek kwam de volgende analyse: 

  • Duurzaamheid is een belangrijk thema dat vooral draait om energiezuinigheid en afval.
  • Het verbeteren van duurzaamheid is voor huizenbezitters vooral een kwestie van ‘kunnen en nog willen investeren’.
  • Financiële prikkels zoals subsidies motiveren de minder in duurzaamheid geïnteresseerde woningbezitter.
  • De rol van de gemeente ligt vooral op het gebied van het verstrekken van informatie.

Het hele onderzoek vindt u op www.oud-beijerland.nl/duurzaam

De onderzoeksresultaten geven de gemeente goede handvatten om duurzaamheid verder te stimuleren en te faciliteren. Onze missie is geslaagd als inwoners van Oud-Beijerland duurzaamheid een ‘vanzelfsprekendheid’ vinden! Daarvoor moeten we vanuit de gemeente het goede voorbeeld geven en een aantal acties opzetten. Wij hopen op die manier dat iedereen aan de gang gaat met duurzaamheid en energiebesparing zodat wij als Oud-Beijerland ons steentje bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.

Terug naar boven

Kap bomen W. van Vlietstraat

“Ontzettend jammer, maar helaas onvermijdelijk”, noemt wethouder Piet van Leenen het besluit om op korte termijn (lees: met ingang van dinsdag 6 maart) alle iepen in de W. van Vlietstraat te kappen. Uitvoerig onderzoek bevestigde wat al langer zichtbaar was: de bomen zijn ziek. Aangetast door de iepziekte om precies te zijn!

Sinds mensenheugenis geven ruim honderd iepen (Ulmus) body en kleur aan de W. van Vlietstraat. Hoewel de dubbele rij, strak in het gelid staande, bomen al enkele jaren steeds meer hiaten vertoont. Zo werden in augustus 2016 nog zeven zieke bomen verwijderd. Met het kappen van de zieke bomen hoopte de gemeente de ziekte een halt toe te roepen. “Eigenlijk tegen beter weten in”, verklaart Van Leenen, “iepziekte is namelijk zeer besmettelijk. En steeds opnieuw doken nieuwe aantastingen op”.

De iepziekte wordt veroorzaakt door een schimmel. Zowel dood als levend (iepen)hout kan een besmettingsbron zijn. De schimmel wordt verspreid door de iepenspintkever, die eitjes legt onder de schors van de iepen. De schimmel komt in de houtvaten terecht. Als reactie hierop sluit de boom de geïnfecteerde houtvaten af, waardoor de watertoevoer stagneert. De iep verwelkt en sterft uiteindelijk af. Een proces dat, zo blijkt uit de praktijk, heel snel kan verlopen.

Omdat het overgrote deel van de iepen aangetast is door de ziekte dan wel in slechte staat verkeert, heeft het college besloten om alle iepen (te herkennen aan de blauwe stip) te kappen. Hiervoor is overigens geen kapvergunning nodig. Iedereen - dus ook de gemeente - is namelijk wettelijk verplicht om door iepziekte getroffen bomen zo snel mogelijk te verwijderen om uitbreiding te voorkomen. Dinsdag 6 maart, ruim voor het begin van het broedseizoen, starten de kapwerkzaamheden die naar verwachting zo’n twee weken duren.

Gedurende de werkzaamheden wordt de W. van Vlietstraat afgesloten voor het doorgaande verkeer. Verkeersregelaars regelen de doorgang voor hulpdiensten, openbaar vervoer en bestemmingsverkeer (onder meer bezoekers gemeentehuis en Albert Heijn).Uiteraard komen er nieuwe bomen terug. Maar dat duurt nog even en dus moeten voorbijgangers het de komende maanden tijdelijk zonder doen. Piet van Leenen: “De herfst is nu eenmaal het beste plantseizoen. Onze medewerkers gaan de komende tijd aan de slag om een bomenplan op te stellen. Hierin gaat het onder meer over soorten en aantallen. Om te voorkomen dat bij ziekte (steeds vaker duiken soortgerelateerde ziekten op) alle bomen in een straat gekapt moeten worden, kiezen we in ieder geval niet meer voor ‘monocultuur’. Nogmaals, heel jammer, maar onvermijdelijk dat de iepen wegmoeten. Maar ik weet het zeker: met de nieuwe bomen wordt de W. van Vlietstraat weer een straat die ertoe doet”.  

Terug naar boven