Pagina opties

Groter
A A

Persberichten april 2018

Ga snel naar:

Wethouder neemt dynamische verlichting in gebruik

“(..) Wij fietsen altijd naar de voetbal via de Kwakscheweg. Het is daar in de avond altijd heel donker, waardoor we bijna nooit wat zien. Dus wij wilden vragen of daar lantarenpalen mogen komen (..)”. Zo schreven Megan en Dunya, destijds 12 jaar, aan de burgemeester van Oud-Beijerland.

Het heeft even geduurd, maar inmiddels staan de lantaarnpalen er en sinds kort rijden de (brom)fietsers op een helder verlicht fietspad langs de Kwakscheweg. Met een bezoek op locatie door wethouder Piet van Leenen en de twee jeugdige ‘aanstichtsters’ werd de dynamische verlichting symbolisch in gebruik genomen. Als dank voor hun inbreng kregen beide meisjes een cadeaupas van de wethouder.       

Het fietspad langs de Kwakscheweg ligt buiten de bebouwde kom en is dus in beheer bij provincie Zuid-Holland. Dat is dan ook de reden dat het wat langer heeft geduurd, twee jaar om precies te zijn, voordat de verlichting langs het fietspad operationeel is. Het beleid van de provincie voorziet namelijk niet in het verlichten van dergelijke (brom)fietspaden. De provincie heeft uiteindelijk toestemming verleend voor de aanleg van de verlichting op voorwaarde dat gemeente Oud-Beijerland de kosten voor haar rekening neemt.

Het college van burgemeester en wethouders was blij met het akkoord van de provincie. “De kosten namen wij in dit geval graag voor lief”, vertelt wethouder Piet van Leenen. “Vooral omdat de schoolgaande jongeren het fietspad in de donkere maanden onveilig vonden”.

De energiezuinige LED-verlichting langs het fietspad wordt omschreven als ‘dynamisch’. Van Leenen: “Dynamische verlichting is voor velen een nog relatief onbekend begrip. Maar bij het dynamische dimsysteem is sprake van vraag en aanbod. Het lichtniveau wordt aangepast aan de actuele situatie. Zodra de bewegingsmelders fietsers signaleert, gaat de verlichting op volle sterkte branden. Wanneer er geen weggebruikers zijn, dimt de verlichting. Extra zuinig dus”.

Overigens is in het afgelopen jaar op meerdere plekken in Oud-Beijerland (Oosterse Gorzen en Zoomwijck) de openbare verlichting vervangen door nieuwe energiezuinige LED-verlichting. Ook deze verlichting is voorzien van dimmers, waardoor de verlichting ’s nachts op een lager niveau brandt. Oftewel ‘slimme openbare verlichting’. In totaal gaat het in deze twee wijken om duizend lichtpunten.

De openbare verlichting in Oud-Beijerland telt in totaal 5.772 lichtpunten. Sinds de start (september 2012) van de omschakeling zijn 2.246 lichtpunten (38,9 procent) voorzien van een Led-lichtbron.    

Op basis van het landelijke energieakkoord heeft Oud-Beijerland een aantal doelstellingen voor de openbare verlichting geformuleerd. Zo dient de verlichting in 2020 tenminste voor 40 procent energiezuinig te zijn. In datzelfde jaar willen we ook beschikken over 40 procent slim energiemanagement. Verder moet de openbare verlichting in 2020 20 procent minder energie gebruiken dan in 2013, oplopend naar 50 procent in 2030. Inderdaad ambitieuze doelstellingen.

Als wethouder duurzaamheid is Piet van Leenen een tevreden man. “We liggen nu al goed op koers. Sterker nog, we voldoen nu al nagenoeg aan de ambities van 2020”.

In 2018 staat een aantal grootschalige vervangingsprojecten op de planning. Zo wordt de huidige (afgeschreven) verlichting in de wijken Spuioever, Croonenburgh fase II, Centrum Zuid en de Zeeheldenwijk in de loop van dit jaar vervangen door duurzame LED-verlichting. Ook hiervoor geldt de combinatie met slim energiemanagement, waardoor de verlichting in de nachtelijke uren op een lager niveau brandt en er dus energie wordt bespaard.

Terug naar boven

Oud-Beijerland scoort in atlas lokale lasten

Het lezen van de 159 pagina’s tellende ‘Atlas van de lokale lasten 2018’ ontlokt wethouder financiën Piet van Leenen een brede en tevreden glimlach. Niet zonder reden! Op pagina 69 van het recent verschenen document staat Oud-Beijerland namelijk met stip op nummer 1 in het overzicht van Nederlandse gemeenten met de laagste gemeentelijke woonlasten. Meerpersoonshuishoudens met een eigen woning betalen in Oud-Beijerland 505 euro per jaar aan gemeentelijke woonlasten. Dit is ruim 700 minder dan in gemeente Bloemendaal die de lijst van duurste gemeenten aanvoert.  

De cijfers zijn afkomstig van onafhankelijk onderzoeksinstituut COELO. Dit instituut is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek van COELO richt zich vooral op gemeenten, waterschappen, provincies en woningcorporaties. COELO is het meest bekend door zijn Atlas van de lokale lasten, maar doet daarnaast nog veel meer onderzoek naar de economie van de lagere overheden.De gemeentelijke woonlasten bestaan uit Ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing en bedragen samen voor een meerpersoonshuishouden met eigen woning gemiddeld 721 euro. Voor deze categorie zijn de woonlasten het laagst in Oud-Beijerland (505 euro). Bloemendaal is het duurst (1.234 euro). In de tabel wordt Oud-Beijerland gevolgd door Binnenmaas (527 euro). Mooi dat twee Hoeksche Waardse gemeenten de lijst van gemeenten met de laagste woonlasten aanvoeren!
Volgens wethouder Piet van Leenen is de ‘toppositie laagste woonlasten’ van Oud-Beijerland te danken aan het besluit van het gemeentebestuur om, gelet op de goede financiële positie, in 2018 de Ozb met 2,5 procent te verlagen én de rioolheffing (141 euro) eenmalig kwijt te schelden.

Terug naar boven

Locoburgemeester bezoekt briljanten echtpaar

Ongetwijfeld kent het leven van het Oud-Beijerlandse echtpaar Huijzers tal van bijzondere dagen en memorabele momenten. Maar het is vooral donderdag 16 april 1953 die in hun hart en hoofd staat gegrift. Op deze dag, nu 65 jaar geleden, gaven de heer J. (Jaap) Huijzers (90) en mevrouw A. (Annie) Huijzers–Vermaas (85) het jawoord voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. De bruidegom zag het levenslicht op 9 augustus 1927 in Piershil; de wieg van de bruid stond op 26 mei 1932 in Oud-Beijerland. Reden voor locoburgemeester Ina van der Werf-Weeda om het jubilerende bruidspaar een felicitatiebezoek te brengen. Namens het gemeentebestuur overhandigde zij hen een boeket bloemen.

Doordat er in de oorlogsperiode veel jongelui uit de omliggende dorpen in Oud-Beijerland naar school gingen, kende Annie Vermaas, dochter van de toenmalige gemeentebode, veel namen en gezichten. De ware Jacob diende zich echter in de zomer van 1950 aan in de persoon van Jaap Huijzers uit Piershil. Ze vond hem wel een ‘opvallende nieuweling’. Het vervolg kennen we… op 16 april 1953 trad het stel in het huwelijk. De eerste huwelijksjaren brachten zij door in het ouderlijk huis Vermaas aan de Waterstal (naast het Oude Raadhuis).
De heer Huijzers verdiende zijn dagelijks brood bij de Marechaussee, waar hij zich in 1951 meldde. Hij kreeg werk in Den Haag en het echtpaar verhuisde naar Rotterdam waar hun twee kinderen werden geboren. Daarna volgde overplaatsing naar Apeldoorn. Vijf jaar later weer een verhuizing, nu naar Breda.

In de tijd van bewaking van Schiphol en de trein- en schoolkapingen voerde de bruidegom het commando over een pantserwagenpeleton. De bruid zorgde voor de het gezin.

Het echtpaar Huijzers kreeg twee kinderen (zoons) en daarnaast is de familie uitgebreid met vier kleinkinderen en een achterkleinkind. Dat opa en oma een bijzondere plek innemen bij kinderen en kleinkinderen blijkt uit het feit dat allen graag en regelmatig op bezoek komen.

Na de pensionering keerden de heer en mevrouw Huijzers terug naar hun geboortestreek, eerst in Nieuw-Beijerland en sinds enkele jaren wonen zij met veel plezier in Oud-Beijerland.

Hun gezondheid is gelukkig redelijk te noemen. Ze genieten van hun woonomgeving en staan nog midden in het leven. Met ondersteuning van thuiszorg regelen zij zelf hun huishouden, doen boodschappen en koken dagelijks hun maaltijden, wat hen nog lekker smaakt en bakken regelmatig wat lekkers. Zowel geloof als de kerk nemen een belangrijke plek in hun leven in. Beiden volgen iedere zondag de kerkdienst via de computer.

Ook genieten zij van hun hobby’s. Annie houdt van lekker koken, boterkoek bakken en doet graag spelletjes op de computer. Jaap houdt van fietsen, surft regelmatig op internet, houdt zich bezig met tekstverwerking op de computer en het printen van teksten en foto’s. 

Kortom, zij voelen zich bevoorrecht en dankbaar dat zij al zo lang samen mogen zijn.

Terug naar boven

Populairste ontwerp natuurspeeltuin

Voor Damian uit Oud-Beijerland kan deze week niet meer stuk! Tot 11.00 uur verkeert de 12-jarige leerling van de christelijke SBO Willem Alexanderschool nog in volkomen onwetendheid wat hem die dag te wachten staat. Want dat wethouder Harry van Waveren speciaal voor hem naar school is gekomen, kwam niet in ‘m op. Groot was dan ook zijn verrassing toen hij tijdens een korte, maar niet minder feestelijke, bijeenkomst in het zonnetje werd gezet. Niet zonder reden natuurlijk! Want Damian is dé Speeltuinbouwer uit Oud-Beijerland met het populairste ontwerp voor de natuurspeeltuin bij de Oude Tol.  

Honderdtwintig ontwerpen van enthousiaste speeltuinbouwers… dat is de verrassende opbrengst dankzij de medewerking van alle Oud-Beijerlandse basisscholen. Ieder kind is gevraagd om een bijdrage te leveren. De ontwerpen vormen de basis voor de natuurspeeltuin bij de Oude Tol.

Ook Damian ging ijverig aan de slag en samen met ruim 120 kinderen dacht hij mee over de invulling van het terrein bij de Oude Tol. En met succes! Zijn ontwerp is namelijk met ruim honderd stemmen gekozen tot tofste ontwerp. 

Reden voor wethouder Harry van Waveren om Damian in het zonnetje te zetten en hem te bedanken voor zijn creatieve bijdrage aan het project Natuurspeeltuin. Blij verrast nam hij de prijs in ontvangst: vier entreetickets voor Avontura in Oud-Beijerland, het bordspel ’30 Seconds Junior’ voor in de klas en een ingelijste versie van zijn ontwerp als blijvende herinnering.. 

Niet alleen wethouder Harry van Waveren is tevreden met het resultaat. Ook directeur Margriet van Daal is super trots dat een leerling van ‘haar’ school gewonnen heeft.

Zoals gezegd, vormen alle ingediende ontwerpen de basis voor het ontwerp voor de natuurspeeltuin bij de Oude Tol. Later dit jaar worden alle kinderen nog een keer gevraagd om te stemmen op het definitieve ontwerp. Het is dus nog even afwachten hoe  het uiteindelijke resultaat eruit komt te zien. Wel verklapt wethouder Van Waveren dat in alle ontwerpen een ‘tokkelbaan’ voorkomt. Dus…

Als alles volgens planning verloopt, kunnen de kinderen in het voorjaar van 2019  rennen, klimmen, klauteren, ravotten en kliederen bij de Oude Tol!

Terug naar boven

CPO-Project resterende kavels Poortwijk III

Met een handtekening en een handdruk bezegelden wethouder Piet van Leenen en Arjan van Meijeren, directeur projectontwikkeling bij Van Wijnen  op maandag 23 april 2018 de ontwikkel- en realisatieovereenkomst voor de laatste fase van Poortwijk III. De plannen voorzien in de bouw van twintig unieke woningen ‘aan het water’. Het bijzondere aan dit project is dat kopers de mogelijkheid krijgen om zelf te bepalen hoe droomwoning eruit dient te gaan zien.

Poortwijk III is – na fase  I en II - een wijk in aanbouw in Oud-Beijerland en staat bekend om zijn veelzijdigheid. Niet alleen op het gebied van woningen, maar ook als het gaat om faciliteiten. Poortwijk III heeft koop- en huurwoningen, appartementen en grondgebonden woningen, scholen, een sporthal, een kerk en een supermarkt én een goede bereikbaarheid. En dat allemaal met uitzicht op water en groen en in een landelijke omgeving.

Op dit moment wordt er nog volop gebouwd in de wijk, zoals een flink aantal appartementen en woningen die nog dit jaar opgeleverd worden. Naast de bouw van het Actief College, een MBO school aan de zuidzijde van Poortwijk III, resteert voor de afronding van Poortwijk III nog een gedeelte van de zuidoostelijke kant en oostzijde van de eilandkavel.

De resterende percelen zijn vervolgens door middel van een openbare aanbesteding aan marktpartijen aangeboden. “De kwalitatieve aspecten, zoals het ontwerp en CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) in combinatie met de duurzaamheidsambities, waren doorslaggevend om voor Van Wijnen te kiezen”, vertelt projectleider Henriette Vernes-Schellingerhout van gemeente Oud-Beijerland.

Binnen de randvoorwaarden van het stedenbouwkundig- en het beeldkwaliteitsplan nemen Van Wijnen en RoosRos Architecten aan de hand van een overzichtelijk stappenplan geïnteresseerden mee in dit leuke proces. Uiteindelijke kopers kunnen in totaal meer dan 875 verschillende gevelkeuzes maken, verdeeld over twaalf ruime eengezinswoningen en zes twee-onder-een-kapwoningen en twee semi-vrijstaande woningen. Bovendien worden alle woningen all-electric en energieneutraal.

Achtereenvolgens hebben kopers de mogelijkheid om zelf te kiezen voor een kavel, dakvorm, gevelindeling, kozijnkleur, baksteen en metselverband. Daarbij is het mogelijk om te kiezen voor de ‘standaard’ meerwerkopties, zoals een dakkapel of uitbouw.

“Het unieke aan ons CPO-concept is wij kopers de keuzevrijheid geven om een unieke woning samen te stellen en dat RoosRos Architecten en Van Wijnen de kopers vervolgens niet belasten met de verdere uitwerking van hun droomwoning”, aldus projectontwikkelaar Dico Smitsman van Van Wijnen.

De komende periode werkt Van Wijnen samen met alle geïnteresseerden het plan binnen de gestelde randvoorwaarden verder uit. Resulterend in de verkoop medio augustus/september 2018. Omdat geen bestemmingsplanwijziging nodig is, start de bouw naar verwachting begin volgend jaar.

Degenen die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen rond dit project, kunnen een e-mail sturen naar verkoopmanager Y.Poell-van den Heuvel van Van Wijnen: y.poell@vanwijnen.nl

Terug naar boven

Nieuwe gemeente Hoeksche Waard; dichtbij inwoners

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 24 april ingestemd met het samenvoegen van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard per 1 januari 2019. De voorbereidingen op de samenvoeging zijn al enige maanden geleden gestart en liggen op schema. De gemeenten waren dit wettelijk verplicht en voelen zich er ook verantwoordelijk voor dat de nieuwe gemeente Hoeksche Waard er op 1 januari 2019 voor de inwoners kan zijn. Op het gebied van dienstverlening en huisvesting zijn door de gemeenten inmiddels plannen gemaakt.

Uitgangspunt van de vijf gemeenten bij het inrichten van de toekomstige dienstverlening richting inwoners is om de dienstverlening dichtbij haar inwoners aan te bieden. Deels door te investeren op digitaal vlak, maar de gemeenten weten dat inwoners ook hechten aan persoonlijk contact. Dat blijft daarom mogelijk bij de vijf tot zeven servicepunten die zij instelt. De komende tijd wordt bekeken waar deze servicepunten – dichtbij bestaande voorzieningen en goed gespreid over het eiland - gaan komen. Inwoners die de voorkeur geven aan het op afstand regelen van zaken, wordt het ook makkelijker gemaakt. Inwoners hoeven straks voor steeds minder zaken naar het gemeentehuis en kunnen meer zelf regelen achter de pc, laptop of iPad. Ook komen er mogelijkheden voor bezorgen aan huis en direct persoonlijk contact thuis of in de dorpen.

Het huidige gemeentehuis van Oud-Beijerland gaat het ‘publieke hart’ van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard vormen. Op deze plek komen meerdere functies bij elkaar, het is een ontmoetingsplek. Het is de plek van waaruit alle dienstverlening wordt georganiseerd. Het telefoonteam en webcareteam wordt hier gevestigd en het wordt ook de plek waar de gemeenteraad vergadert. Het huidige gemeentehuis van Binnenmaas gaat het bestuurlijke en ambtelijke hart vormen; daar komen alle bestuurders en de meeste ambtenaren in de Hoeksche Waard te werken. Dit samenvoegen van het personeel scheelt in de kosten en maakt het samenwerken efficiënt.

De gemeenten benadrukken dat de keuze voor deze fysieke locaties een voorlopige is. Het is aan de nieuwe gemeenteraad om definitieve keuzes te maken over de huisvesting. Om te komen tot deze voorlopige keuze was een aantal criteria belangrijk. Denk hierbij aan het aansluiten op onze wensen op het gebied van goede dienstverlening, efficiënt samenwerken, bereikbaarheid en financiën. Voor de gemeenten was het ook belangrijk dat deze tijdelijke oplossing geen belemmering mocht opwerpen voor een definitieve oplossing.

Vandaag lanceren de gemeenten ook de fusiewebsite. Deze website informeert de inwoners in de Hoeksche Waard over de voorbereidingen op het samengaan van de vijf gemeenten. Op deze website staat ook het document ‘Kompas 2018 gemeente Hoeksche Waard’. Dit document beschrijft de richting waarin de nieuwe gemeente Hoeksche Waard zich beweegt. Volg voor meer informatie ook de pagina Toekomst Hoeksche Waard op Facebook en op Twitter het account @ToekomstHW.

Met de beslissing van de Tweede Kamer is de besluitvorming over de fusie nog niet volledig afgerond. Ook de Eerste Kamer moet nog haar akkoord geven. De verwachting is dat dit besluit voor de zomervakantie genomen wordt.

Terug naar boven

Lintjesregen in Oud-Beijerland

Vele malen en op vele plaatsen in Nederland klinkt het donderdag 26 april 2018: ‘het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd…’. Ook burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld spreekt deze woorden uit. Drie keer om precies te zijn. We hebben het over de traditionele ‘lintjesregen’ ter gelegenheid van de verjaardag van Koning Willem Alexander. Drie inwoners gaan vanaf deze dag gedecoreerd en als Lid in de Orde van Oranje-Nassau door het leven, namelijk mevrouw M. Sneep-Maliepaard, meneer drs. J. Steenhuis en meneer D.A. Vermeij. Tijdens een plechtige, maar niet minder feestelijk, bijeenkomst in de Burgerzaal van het gemeentehuis op donderdag 26 april reikt burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld om 10.00 uur de bijbehorende versierselen uit en zet deze, ongetwijfeld aangenaam verraste, inwoners in het Oranjezonnetje.

De nadruk ligt bij de Orde van Oranje Nassau op de bijzonderheid van de verdiensten voor anderen. Een Koninklijke Onderscheiding is een ultiem gebaar van waardering voor de jarenlange inzet op cultureel, kerkelijk en/of maatschappelijk terrein. Een overzicht…

- mevrouw M. (Riet) Sneep-Maliepaard (81) ontplooit/ontplooide al sinds 1977 tal van activiteiten:

  • van 1977 tot 1981 actief lid van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (NBvP), afdeling Hoeksche Waard. Zij leidde bestuurs- en ledenvergaderingen, hield toespraken en organiseerde excursies. Aan het einde van elk jaar organiseerde zij een ledenavond.
  • van 1997 tot heden is zij vrijwilliger bij het Rode Kruis. Zo is zij actief bij de wekelijkse koffieochtenden in woonzorgcentrum Heemzicht in Piershil en zet zij zich al jaren in voor/tijdens de vakantieweken met de Henri Dunant.
  • van 1998 tot 2014 bezorgde zij maaltijden voor stichting Ouderen Voorzieningen.      

Vanwege haar jarenlange inzet en inspanningen voor de lokale samenleving is mevrouw Sneep-Maliepaard tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

* * * * * * *

- meneer drs. J. (Johan) Steenhuis (66) werkt als docent microbiologie bij het Techniek College Rotterdam, maar ontplooide/ontplooit daarnaast de volgende activiteiten:

  • van 1963 tot 1974 was hij vrijwilliger bij en bestuurslid van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), afdeling Groningen-Zuid. Steenhuis startte als ‘nestkastcommissaris’ en vervulde daarna diverse (bestuurs)functies, waaronder een jaar voorzitter. Bovendien vertegenwoordigde hij enkele jaren de afdeling in het bestuur van Milieufederatie Groningen en was hij in 1973/1974 kamp-natuurhistorisch secretaris van het landelijk hoofdbestuur.
  • van  1975 tot 2005 was hij vrijwilliger bij de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Groningen. Hier verrichtte hij onderzoek voor het Groninger Kwartierstatenboek.
  • van 1977 tot heden is decorandus (hulp)koster bij de Remonstrantse Gemeente Rotterdam en verzorgt hij wekelijks de faciliteiten voor de kerkdiensten en voor de repetities van de cantorij.

Naast zijn werk en nevenactiviteiten ondersteunt hij al dertig jaar in toenemende mate zijn echtgenote, die vanwege gezondheidsredenen niet (meer) kan autorijden en steeds meer gebonden is aan huis en aan haar rolstoel. Ook heeft hij tien jaar gecollecteerd voor het Reumafonds.

Vanwege de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten op diverse terreinen van de samenleving is meneer Steenhuis benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

* * * * * * *

- meneer D.A. (Dick) Vermeij (71) werkte tot zijn pensionering in 2009 als directeur van stichting Prokind Scholengroep in Spijkenisse. Daarnaast zet(te) hij zich vele jaren als vrijwilliger in op diverse andere terreinen, zoals:    

  • van 1977 tot 2000 vervulde hij diverse functies bij de Partij van de Arbeid, eerst in Strijen en vervolgens in Oud-Beijerland. Hij was onder meer voorzitter van afdeling Oud-Beijerland, lid van de redactieraad van het afdelingsblad en lid van de steunfractie van de gemeenteraad.
  • van 1998 tot heden vervulde hij ook diverse functies bij de Vrijzinnigen Nederland, afdeling Hoeksche Waard. Zo is/was hij onder meer redacteur van het kwartaalbericht ‘Vrijzinnigen Perspectief’, secretaris, medeorganisator van muzikale ontmoetingen, voorzitter, redacteur van de wekelijkse digitale nieuwsbrief, lid van de klusgroep onderhoud kerkgebouw en lid van de jubileumcommissie ter voorbereiding van het 125-jarig jubileumseizoen.
  • van 2010 tot heden vervulde en vervult hij diverse functies (eerst secretaris en later waarnemend voorzitter van de fokadviescommissie en secretaris) bij hondenrasvereniging de Nederlandse Vereniging van Stabij- en Wetterhounen (NVSW).
  • van 1977 tot 2003 was decorandus collectant van KWF Kankerbestrijding en van 1997 tot heden collectant van de Nederlandse Brandwondenstichting Oud-Beijerland.

Vanwege zijn langdurige inzet voor de samenleving en vanwege de aard, duur, betekenis en uitstraling van zijn activiteiten is meneer Vermeij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Terug naar boven