Pagina opties

Groter
A A

Nieuwsbrief Open Waard - 27

Beste abonnee,

Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen rondom de Open Waard. Omdat het zorggebouw bijna open gaat, kijken we onder meer naar de daktuinen die het gebouw krijgt, de werkzaamheden die komende weken gepland staan en Trix van Os, directeur Alerimus vertelt over de plaats van het gebouw in de wijk. Veel leesplezier!

Mooie daktuinen bij Alerimus

In het  nieuwe  zorggebouw worden twee mooie daktuinen  aangelegd, ontworpen in samenwerking met Stek stadstuin Architect. De daktuin aan de kant van de Zoomwijcklaan wordt een groenterras. De daktuin aan de kant van de Molenaar wordt een ‘doe- beweeg- en belevingstuin’. Hierin kan men zelf plantjes, kruiden en groenten  kweken en plukken, waarna het gebruikt kan worden bij het koken op de dagbestedingen. De ‘doetuin’ is via de tuinkamer te betreden. Als het buiten wat slechter weer is, kan men in de tuinkamer vertoeven en genieten van de tuin

Groene vingers?

Heeft u groene vingers en wilt u meehelpen in de tuin? Mail voor meer informatie naar Monique Albers via malbers@alerimus.nl

Planning werkzaamheden

Op dit moment

1. Op 16 april 2018 heeft de aannemer de eerste tot met de derde verdieping opgeleverd. Alerimus heeft inmiddels de sleutels ontvangen van HW Wonen.

2. Vanaf 16 april 2018 is Alerimus gestart met de inrichtingswerkzaamheden in het pand. De verhuizing van de bewoners naar de nieuwbouw staat eind mei 2018 gepland.

3. In de nieuwbouw wordt nog gewerkt aan de afronding van de ruimtes van het gezondheidscentrum, de Aldi, pizzeria, bakker en kapper.

Tot en met begin mei

Timmer Verzijl is bezig met het afronden van de bestratingswerkzaamheden rondom de nieuwbouw. De bestrating langs de Molenaar, Wolweversweg en langs het winkelcentrum is gereed. Het grote nieuwe parkeerterrein aan de zijde van de Zoomwijcklaan is als laatste klaar, begin mei 2018. Net als de openbare verlichting en de nieuwe groenvoorzieningen.

Start aanleunwoningen 7 mei

De renovatie van de aanleunwoningen begint 7 mei. Aannemer Waal gaat starten met de nieuwbouw van de lift en trappenhuis aan de Molenaar. De heiwerkzaamheden zijn gepland in de week van 14 mei 2018.
Vanaf 7 mei 2018 wordt de bouwplaats ingericht met bouwhekken. De fietsenstalling/scootmobielruimte zal bereikbaar blijven voor bewoners.

Aan het woord - Trix van Os, directeur Alerimus

Het is al weer drie jaar geleden dat HW Wonen en Alerimus in gesprek waren met Zoomwijckbewoners en de gemeente over de nieuw te ontwikkelen Open Waard. Niemand was tegen de bouw van een modern complex voor kwetsbare ouderen. De gesprekken gingen over bomen en parkeerplaatsen, het aantal etages en het verlies van het gemeenschapshuis waar lang geleden nog aan was meebetaald.

Een modern zorggebouw
De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt; de oude Open Waard is afgebroken en er is een groot complex, met de voorlopige naam, bouwblok A verschenen. In niets lijkt het nieuwe gebouw op de oude Open Waard. Sinds staatssecretaris van Rijn heeft gezegd dat er in Nederland geen verzorgingshuizen meer zijn, spreken we binnen de zorg over “zorggebouwen”. Zorggebouwen zijn gebouwen waar kwetsbare mensen ondanks hun hoge leeftijd en afnemende fysieke of psychische krachten toch thuis, op hun eigen plekje kunnen wonen.

De nieuwe Open Waard is zo’n nieuw zorggebouw. Er zijn 49 één- en tweekamerappartementen, waar voortdurende zorg binnen handbereik is. Ook zijn er een beperkt aantal driekamerappartementen voor twee personen, waarbij een van hen minimaal een zorgindicatie heeft. En er zijn een aantal kamers bestemd voor de tijdelijke opvang van Zoomwijck/centrum bewoners. Om te logeren wanneer het thuis tijdelijk niet meer gaat. In de praktijk van alle dag merken we dat er grote behoefte is aan een plek waar u – met zorg en aandacht – kan verblijven wanneer het thuis (even) niet meer gaat. Het is een experiment en we hopen daarmee in een behoefte te voorzien.

Kloppend hart van de wijk
De begane grond van het nieuwe gebouw moet straks gaan bruisen van activiteiten, dit wordt namelijk het nieuwe wijkgebouw. De bewoners van Zoomwijck zijn hiervoor aan zet. Waar is behoefte aan? Wat is er nodig? Het Praathuis heeft de afgelopen twee jaar in deze behoefte voorzien. Steeds meer mensen vinden de weg naar het Praathuis voor de maaltijd, gewoon een kop koffie en een praatje, voor het lenen van een boek, het spelen van een spelletje, voor de bingo of een andere activiteit voor jong en oud. Het nieuwe inpandige wijkplein wordt nog een heel stuk groter en bruisender.

Dromen
Het nieuwe hart van de wijk moet een plek worden waar iedereen terecht kan. Waar bewoners, omwonenden en bezoekers blij van worden. Daarom zijn/worden er droomsessies georganiseerd. Tijdens die sessies zijn wijkbewoners, wijkagent, Buurt Bestuurt, scholieren, HW Wonen en naast betrokkenen welkom om hun dromen voor de invulling van het wijkcentrum en wijkplein kenbaar te maken.

De eerste droomsessies zijn inmiddels achter de rug. Onderzocht wordt of er studieplekken gemaakt kunnen worden, de bibliotheek er komt en een speelhoek voor jonge wijkbewoners, een podium voor concerten en lezingen en natuurlijk een filmdoek, zodat het als filmhuis kan fungeren. Ook zijn er een klimwand, visvijver, poolbiljart en markt genoemd. Op 23 mei dromen we verder én gaan we ook afspreken wie wat gaat doen.

Een kloppend hart in en van de wijk kan alleen wanneer je je hart laat spreken en mee wilt doen en mee gaat doen. Zo worden dromen werkelijkheid en gaan ze leven. Een mooier hart van de wijk bestaat niet!