Pagina opties

Groter
A A

Nieuwsbrief Open Waard - 26

Beste abonnee,

Zoals u ziet is het ontwerp van de Open Waard nieuwsbrief nog niet op orde. Dit komt door de overgang naar een nieuwe website. In nieuwsbrief nummer 25 vertelden we ook dat u zich opnieuw moest aanmelden om de nieuwsbrief te ontvangen. Gelukkig hebben we dit weten te verhelpen, zodat u gewoon nog abonnee bent van de nieuwsbrief van de Open Waard. Veel leesplezier.

In deze nieuwsbrief...

  • Stand van zaken bouw trappenhuis aanleunwoningen
  • Spreekuren
  • Werkzaamheden komende maanden
  • In gesprek met... Effe Om!

Stand van zaken bouw trappenhuis aanleunwoningen

Zoals in een eerdere nieuwbrief vermeld, krijgen de aanleunwoningen aan de Molenaar een trappenhuis met lift (op de kop van blok 1) en een afgesloten entree (bij de huidige lift tegenover de tandarts). Waal Bouw is op dit moment de bouwwerkzaamheden aan het voorbereiden. De levertijd van de materialen (prefab beton en de liftinstallatie) is lang. We verwachten half april met de bouw te kunnen beginnen. De totale bouwtijd van het trappenhuis en de entree is ongeveer vier maanden. Zodra de definitieve planning bekend is, informeren wij u.

Spreekuren

Heeft u vragen over de nieuwe Open Waard of de bouw ervan? Loop dan bij ons binnen en stel uw vraag tijdens één van de spreekuren. De spreekuren vinden plaats in het Bouwinformatiepunt (achterin Het Praathuis) aan de Molenaar 22/24. U kunt vragen stellen aan één van de aanwezige projectleiders. Dit kan iemand zijn van HW Wonen, Alerimus of gemeente Oud-Beijerland. Van te voren aanmelden is niet nodig.

De spreekuren vinden plaats op:

  • 20 februari van 15.30-17.00 uur

  • 20 maart van 15.30-17.00 uur

Werkzaamheden komende maanden

Op dit moment

In het openbaar gebied zijn alle kabel- en leidingwerkzaamheden voor de nutsaansluitingen voor de nieuwbouw afgerond. Op 8 januari is aannemer Timmer-Verzijl gestart met het aanleggen van de nieuwe bestrating.

Februari – april              

Waal Bouw werkt de komende periode aan de afbouw van het gebouw  (wandafwerking, vloerbedekking, verf- en sauswerk). Ook buitenom wordt alles gereed gemaakt en afgewerkt. Er worden o.a. luifels opgehangen en kozijnen en glazen vouwwanden geplaatst.

De installateurs zijn bezig met het aanbrengen/ afwerken van de nodige  installaties en het opstarten/inregelen van de warmte- koudeopslaginstallatie (WKO).

De inrichting van het openbaar gebied, het aanleggen van de nieuwe bestrating, wordt in fases uitgevoerd. Op de situatietekeningen staat aangegeven waar en wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden. Alle omwonenden ontvangen voor de start van elke fase een brief van Timmer-Verzijl. In deze brief staat informatie over de werkzaamheden, planning, omleidingen en eventueel tijdelijke maatregelen.

Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden aan het gebouw en de openbare ruimte afgerondzijn. Dit is afhankelijk van onzekere factoren, zoals bijvoorbeeld het weer. In de nieuwsbrief blijven wij u hierover op de hoogte houden.

In gesprek met... Effe Om!

In deze rubriek gaat projectleider Monique Albers van Alerimus in gesprek met een ondernemer, toekomstig bewoner of omwonende van de Open Waard...

Het zijn mooie plannen, het gebouw wordt zeker aanwinst voor de wijk. We hopen dat er in de toekomst nog een aantal mooie winkels bijkomen. Met in het midden een mooi plein voor jong en oud, waardoor de wijk in zijn geheel opfleurt.Lees meer.