Pagina opties

Groter
A A

Terugblik jaarwisseling (11-01-2018)

Volgens het Verbond van Verzekeraars bedraagt de (geschatte) schade in Nederland rond de jaarwisseling 2017-2018 tussen de tien en twaalf miljoen euro. Dat is lager dan het jaar daarvoor. Ook de Hoeksche Waardse gemeenten maakten deze week de balans op. De Hoeksche Waardse schadecijfers laten een daling zien ten opzichte van vorig jaar. Over het algemeen is de overgang van 2017 naar het nieuwe jaar 2018 rustig en zonder ernstige incidenten verlopen. Helaas is er wel de ‘gebruikelijke’ schade aan onder meer verkeersborden, afvalbakken en straatmeubilair. Het prijskaartje dat aan deze zinloze vernielingen hangt, bedraagt toch bijna elfduizend euro! Van dat geld zou je veel ‘leuke’ dingen kunnen doen…

Schadebedrag

Onderstaande tabel laat de schade zien die door vuurwerk en/of vandalisme is ontstaan vanaf de start van de vuurwerkverkoop - 28 december 2017 tot en met 1 januari 2018. In de bedragen zijn alleen de materiaalkosten opgenomen; dus zonder arbeids- en of voorbereidingskosten. 

Gemeente Schadebedrag
Binnenmaas € 4.050,-
Cromstrijen € 1.753,-
Korendijk 2.042,-
Oud-Beijerland € 3.143,-
Strijen € 0,-
Totaal €10.988,-

Bovengenoemde schades zijn het gevolg van vuurwerk, vernielingen en vandalisme aan gemeentelijke eigendommen, zoals verkeersborden, afvalbakken, putdeksels, straatkolken en straatmeubilair (banken et cetera).

Schatting

Voor alle duidelijkheid: het gaat om voorlopige, geschatte kosten. Definitieve cijfers en schadebedragen komen later. Zo is het nog niet overal duidelijk hoeveel straatkolken er precies zijn beschadigd en in welke mate. Bovendien is er een verschil in materiaalkosten per gemeente. Neem bijvoorbeeld een verkeersbord… daarvoor geldt geen uniforme prijs.

Verschil

Het verschil in de schadebedragen is uiteraard het gevolg van het verschil in grootte/omvang van de gemeente. Een gemeente met zes dorpen (Binnenmaas) heeft logischerwijs meer schade dan een gemeente met één dorp (Strijen).