Pagina opties

Groter
A A

Subsidie voor cultuureducatie (11-12-2017)

(30-11) Het gemeentebestuur van Oud-Beijerland weet het zeker: cultuureducatie is een belangrijke pijler onder het cultuurbeleid. Vandaar dat hiervoor geld in de begroting is gereserveerd. Culturele organisaties, zoals stichtingen en verenigingen die binnen de gemeente actief zijn, kunnen daarom subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van buitenschoolse cultuureducatie. Het gaat hierbij om maximaal € 3.000,- per project per jaar. Op 12 december 2017 vindt een inspiratie- en informatiebijeenkomst plaats over de regeling en de subsidievoorwaarden.

Verbinding

Door buitenschoolse cultuureducatie te subsidiëren, hoopt de gemeente de cultuurdeelname door kinderen en jongeren te vergroten. Immers, cultuur draagt in belangrijke mate bij aan onderlinge ontmoeting en inwoners met elkaar verbindt.

Subsidie

Hoe het beschikbare geld besteed kan worden, is vastgelegd in de subsidieregels ‘cultuurdeelname en buitenschoolse cultuureducatie’.

Een belangrijke doelstelling van de regeling is dat de ‘te subsidiëren’ activiteiten bijdragen aan het versterken van de weerbaarheid van kinderen en jongeren. En, ook niet onbelangrijk, dat de financiële positie geen beperking mag zijn om mee te doen.

Aanvragen

Culturele organisaties uit Oud-Beijerland en/of de Hoeksche Waard die in Oud-Beijerland actief zijn, kunnen nu maximaal € 3.000,- subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van (buitenschoolse) cultuureducatie. Eventueel kan de gemeente bij een meerjarig project ook voor meerdere jaren subsidie verstrekken. 

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten de activiteiten wel gericht zijn op kinderen of jongeren tussen de 6 en 18 jaar. Andere voorwaarde is dat de activiteiten zo veel mogelijk aansluiten bij het aanbod dat op scholen wordt geboden. Bovendien moet er samengewerkt tussen organisaties en/of moeten de activiteiten een cross-over van kunstdisciplines zijn.

Informatiebijeenkomst

Culturele organisaties en verenigingen die bij de gemeente bekend zijn, worden via een brief geïnformeerd om de regeling. Daarnaast wordt op 12 december 2017 (locatie volgt; hangt af van het aantal aanmeldingen) een informatie- en inspiratiebijeenkomst georganiseerd.

Diegenen die meer informatie willen over de regeling en/of hoe subsidie aangevraagd kan worden, kunnen terecht bij Herman Berkhout (samenlevingsregisseur cultuur). Hij is op dinsdag, woensdag en donderdag telefonisch bereikbaar op 088 – 647 19 11 / 06 – 45 57 48 10. Of anders via e-mail h.berkhout@oud-beijerland.nl. Via dit e-mailadres kan men zich ook al opgeven voor de informatie- en inspiratiebijeenkomst.

Subsidie cultuurdeelname jongeren

Naast deze subsidie voor cultuureducatie kunnen culturele verenigingen ook een bijdrage krijgen van de gemeente op basis van het aantal kinderen en jongeren die lid zijn.Ook deze culturele verenigingen worden geïnformeerd over de regeling en kunnen voor informatie terecht bij Herman Berkhout.