Pagina opties

Groter
A A
RSS

Ondernemers vóór BIZ Beijerse Hof (12-12-2017)

Een overweldigende meerderheid van de ondernemers in winkelcentrum Beijerse Hof is voor de invoering van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Ter illustratie: de dertien ingeleverde stembiljetten leverden ook dertien keer ‘ja’ op! Dit is de uitkomst van de formele draagvlakmeting die gemeente Oud-Beijerland heeft gehouden onder de ondernemers. Daarmee is de derde BIZ binnen de gemeente een feit en kan met ingang van 1 januari 2018 worden gestart met het uitvoeren van de activiteiten uit het plan door BIZ stichting Beijerse Hof. Wethouder Harry van Waveren is zeer tevreden met de uitkomst en bracht dinsdagmiddag een felicitatiebezoek op locatie.

Draagvlakmeting

De formele draagvlakmeting voor de bedrijveninvesteringszone (BIZ) Beijerse Hof vond plaats in de periode van 23 november tot en met 7 december 2017. Notaris Schilperoort verrichtte op maandag 11 december de telling. Van de in totaal veertien uitgegeven stembiljetten kwamen er dertien voorzien van een ‘ja’ terug.

Uitslag

Gemeente Oud-Beijerland stelde maandag 11 december 2017 de uitslag van de formele draagvlakmeting officieel vast. ‘Een uitslag’,  zo vat wethouder Harry van Waveren beknopt samen, ‘die duidelijk maakt dat er een stevige basis ligt om er samen iets moois van te maken’.

De BIZ kan alleen ingevoerd worden als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo moet de helft van de bijdrageplichtigen een stem uitbrengen en daarvan moet twee derde vóór de invoering zijn. Een derde criterium is dat de totale WOZ-waarde van de voorstemmers meer moet zijn dan van de tegenstemmers. Aan alle voorwaarden is dus ruimschoots voldaan.

Plannen

Vanaf 1 januari 2018 wordt de BIZ Beijerse Hof ingevoerd. Samen met adviesbureau ‘Parktrust’ hebben de ondernemers de doelen van de BIZ bepaald. Hét hoofddoel van het plan BIZ Beijerse Hof is het gezamenlijk en met alle belanghebbenden structureel verbeteren van de kwaliteit van het winkelgebied. De Beijerse Hof moet een aantrekkelijk winkelcentrum zijn/worden waar het fijn winkelen is en een bijdrage levert aan de kwaliteit van de leefomgeving. Thema’s hierbij zijn ‘schoon, heel en veilig’. Hierbij valt te denken aan cameratoezicht en extra schoonmaak/onderhoud. Daarnaast is er extra aandacht voor gastvrijheid, herkenbaarheid en bereikbaarheid. Zowel fysiek als digitaal.

Kortom, de ondernemers zijn vast van plan om er samen met de gemeente en de eigenaar van de panden iets moois van te maken. Buiten noodzakelijk onderhoud is er de afgelopen jaren niet al te veel geïnvesteerd in de Beijerse Hof. Daar komt nu hopelijk verandering in.

De eerste stap is in ieder geval gezet en de ondernemers hebben er zin in!