Pagina opties

Groter
A A

Huishoudelijke ondersteuning per 1 januari 2018 (18-12-2017)

Op 1 januari 2018 verandert het beleid voor de Huishoudelijke ondersteuning en krijgen alle cliënten een nieuwe indicatie (herindicatie). Bij een ongewijzigde situatie heeft dit naar verwachting geen nadelige gevolgen.

In het eerste half jaar 2018 bezoeken onze Wmo-consulenten alle cliënten thuis om samen een nieuwe indicatie (herindicatie) op te stellen. Alle cliënten hebben deze maand een brief ontvangen over het nieuwe beleid en de herindicatie.

Aanleiding

Vanaf 1 januari 2015  kregen cliënten Huishoudelijk ondersteuning op basis van een ‘schoon en leefbaar’ huis. De Centrale Raad van Beroep heeft echter laten weten dat het indiceren op basis van schoon en leefbaar huis onjuist is. Er moet op een andere manier onderzoek gedaan en geïndiceerd worden.

Gevolgen

De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard hebben daarom nieuw beleid gemaakt voor het bieden van Huishoudelijke ondersteuning. Dit betekent dat alle cliënten een nieuwe indicatie krijgen.

Nieuwe indicatie

Bij het opstellen van de nieuwe indicatie (herindicatie) is de persoonlijke situatie het uitgangspunt. Samen met een Wmo-consulent wordt de situatie in kaart gebracht. Welke werkzaamheden kan cliënt nog zelf doen, wat doen mensen in de (directe) omgeving en waarvoor is hulp nodig van een zorgaanbieder via een indicatie door de Wmo?

Gesprek

De werkzaamheden van de zorgaanbieder worden gekoppeld aan de tijd (uren en minuten) die daarvoor nodig is. Dit gebeurt op basis van de normentabel die in de gemeentelijke beleidsregels is opgenomen. Totdat u een nieuwe indicatie krijgt, blijft uw oude indicatie gelden.

Wanneer?

Tussen 1 januari en 1 juli 2018 komt er een Wmo-consulent bij de cliënten thuis. Zij (of hun contactpersoon) wordt door een medewerker van Wmo Hoeksche Waard persoonlijk benaderd voor het maken van een afspraak. Er worden in totaal meer dan 1.300 gesprekken gevoerd, vandaar dat we een half jaar uittrekken voor dit proces.  

Zorgaanbieder/hulp behouden.

Er bestaat natuurlijk altijd een kans dat er een wijziging optreedt. Bijvoorbeeld als meer of specifieke ondersteuning nodig is die de huidige zorgaanbieder nog niet levert. Een wijziging wordt altijd in gezamenlijk overleg doorgevoerd.

Informatie

Hebt u de brief niet ontvangen of wil u meer informatie? Neem dan contact op met Wmo Hoeksche Waard, telefoon 088 - 647 19 20 of per mail contact@wmoHW.nl