Pagina opties

Groter
A A

Extra's bij een laag inkomen (23-11-2017)

Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving. Meedoen aan de samenleving is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met een laag inkomen is het opletten waar je je geld aan uitgeeft. Lid zijn van een vereniging, bezoek aan de bioscoop of een nieuwe fiets zijn vaak dingen waarvoor geen geld is. De -nieuwe- regelingen Tegemoetkomingen zorgkosten 2017 en de Meedoenregeling, van het WIHW, zijn bedoeld voor álle inwoners van de Hoeksche Waard met een laag inkomen, dus niet alleen voor cliënten van WIHW. Ook inwoners met een inkomen boven bijstandsniveau mogen een beroep doen op de regeling, of mensen die in een schulddienstverleningstraject zitten of in een inrichting. Spaargeld en vermogen tellen niet mee!

Tegemoetkomingen zorgkosten

Deze tegemoetkoming is bedoeld voor zorgkosten die in 2017 gemaakt zijn door ziekte of beperking. De kosten zijn niet of niet volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Onder bepaalde voorwaarden keert WIHW over 2017 een eenmalige tegemoetkoming van € 300 uit. Aanvragen voor 2017 kunnen worden ingediend tot 1 juli 2018.

Meedoenregeling

In de Hoeksche Waard vinden we dat elk kind mee moet kunnen doen aan activiteiten die voor kinderen heel gewoon zijn. Daarom is er de Meedoenregeling voor kinderen tot 18 jaar. De regeling is ingegaan met ingang van 1 januari 2017. Er kan een bijdrage worden aangevraagd voor onder meer: sport-  en sociaal culturele activiteiten, schoolkosten, huiswerkbegeleiding, een fiets of een computer.

Informatie

Meer informatie over de mogelijkheden, de voorwaarden en de aanvraag staat op www.wi-hw.nl. Liever contact met een van de medewerkers van de afdeling Inkomen? Bel dan 088 - 647 11 00.