Pagina opties

Groter
A A
RSS

Een plek voor Tiny Houses in Oud-Beijerland (25-01-2018)

Het gemeentebestuur is bereid mee te werken aan het realiseren van circa zeven Tiny Houses op het perceel Rembrandtstraat/Zinkweg. Daarmee komt de vervulling van een reeds langer gekoesterde wens van Niels van der Jagt uit Oud-Beijerland een flinke stap dichterbij. Wethouder Piet van Leenen beschouwt het plaatsen van Tiny Houses als een win-win situatie. ‘Want het past én in onze duurzaamheidsdoelstellingen én het biedt huisvesting aan starters’. Het is overigens niet de bedoeling dat de speelfunctie van het huidige trapveldje verdwijnt. Op korte termijn wordt een bijeenkomst voor omwonenden georganiseerd.

Tiny Houses  

Wie de berichtgeving over Tiny Houses volgt, komt als vanzelf tot de conclusie dat deze ‘beweging’ sterk in opkomst is in Nederland. Het gaat om mensen die – uit pure noodzaak dan wel uit idealisme – anders willen wonen dan in een standaard rijtjeswoning. Onder het motto ‘minder huis, meer leven’, wonen zij in een klein huisje met een woonoppervlak van maximaal 50 m2.

De woningen zijn energieneutraal en in sommige gevallen wekken zij zelfs meer energie op dan dat ze verbruiken. De keuze voor deze alternatieve woonvorm komt niet alleen voort uit de wens om kleiner en goedkoper te wonen. Bewoners van Tiny Houses hechten veelal ook waarde aan het ‘community gevoel’.

Initiatief

Het plan om Tiny Houses in Oud-Beijerland te realiseren, is bedacht door inwoner Niels van der Jagt. ‘Als starter was het voor mij moeilijk om passende huisvesting te vinden’, zo motiveert hij zijn initiatief.

De komst van de Tiny Houses gaat zeker niet ten koste van de speelfunctie van de locatie. Piet van Leenen: ‘Het één sluit het ander niet uit. Wij zien wel degelijk kansen om het plaatsen van Tiny Houses te combineren met een leuke speelplek’.

Bijeenkomst

Vanmorgen zijn de omwonenden per brief geïnformeerd over de plannen van de gemeente. Op korte termijn wordt een bijeenkomst georganiseerd voor omwonenden, initiatiefnemer en architect. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie uitgewisseld en gekeken naar mogelijkheden om de locatie anders in te richten. Vervolgens neemt het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit.