Pagina opties

Groter
A A

Bijeenkomst adviesgroep samenleving (07-03-2018)

Op 28 maart 2018 vindt de halfjaarlijkse bijeenkomst ‘klankbordgroep samenleving Oud-Beijerland’ plaats. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Burgerzaal van het gemeentehuis van Oud-Beijerland aan de W. van Vlietstraat 6 en begint om 14.00. Vanaf 13.30 staan de koffie en thee klaar. Om uiterlijk 16.00 uur is de bijeenkomst afgelopen.

Tijdens deze bijeenkomst, waar inwoners van Oud-Beijerland welkom zijn, komen actuele zaken aan de orde. Zo wordt er door de 2 sprekers vanuit de gemeente aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Herindicatie Huishoudelijke Ondersteuning
  • De taken en werkzaamheden van een ouderenadviseur
  • Ook is er ruimte om vragen te stellen aan deze sprekers.

Verder wordt er vanuit de adviesgroep een terugblik gedaan naar wat zich afgelopen maanden heeft afgespeeld en waar zij zich op dit moment mee bezighouden en is er een mogelijkheid om vragen aan de adviesraad te stellen of opmerkingen te plaatsen.

Uiteraard kunt u tijdens de bijeenkomst zelf ook Wmo-onderwerpen, die u op dit moment belangrijk vindt, naar voren te brengen.

De deelnemers van de ‘klankbordgroep samenleving Oud-Beijerland’ denken vanuit hun eigen ervaring mee over verschillende Wmo-onderwerpen, zij houden daarbij rekening met de verschillende belangen van onze inwoners. Maakt u als Oud-Beijerlander (of iemand in uw directe omgeving aan wie u mantelzorg verleent), gebruik van één of meerdere Wmo-voorzieningen? Of bent u ervaringsdeskundige vanuit een van de Wmo-doelgroepen? Dan bent u ook van harte welke om tijdens de bijeenkomst uw stem te laten horen.

Wanneer u deze bijeenkomst wilt bijwonen, hoeft u zich vooraf niet aan te melden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de ‘adviesgroep samenleving Oud-Beijerland’: Arie Clements Sparreboom. Hij is bereikbaar per e-mail: adviesgroep.obl@gmail.com  

We zien u graag op woensdag 28 maart!