Pagina opties

Groter
A A
RSS

Bestuurlijke bijeenkomst over de Leenherenpolder in Goudswaard (14-09-2018)

Het enthousiasme over de plannen voor de ontwikkeling van de Leenheerenpolder was groot tijdens het bestuurlijk overleg op woensdag 12 september jl. Aanwezig waren het Waterschap Hollandse Delta, de Provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam, het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard en de Gemeente Korendijk.

Na een toelichting op de plannen en het te doorlopen proces, werd een wandeling gemaakt door het gebied. Daarna werd door alle partijen benadrukt dat zij graag mee willen denken en doen bij deze ontwikkeling. Een goede ontsluiting met de daarbij behorende infrastructuur vormt een belangrijk onderdeel van de planontwikkeling.

Naast de ontwikkeling van de Leenheerenpolder vinden er nog meer ontwikkelingen plaats in Korendijk. De meeste zijn genoemd in de Gebiedsagenda Hoeksche Waard-West. Ook deze projecten kwamen aan de orde tijdens de bijeenkomst.