Pagina opties

Groter
A A

Masterplan centrum Oud-Beijerland

Ter inzagelegging

Hoe zorgen wij ervoor dat het centrum van Oud-Beijerland vitaal blijft? Hierover dachten de gemeente, stichting Centrummanagement, ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners samen na tijdens de eerder genoemde bijeenkomsten. Het antwoord op deze vraag werkten drie bureaus (BRO, West-8 en History Store) uit - met behulp van de input van de deelnemers - in de conceptversie van de centrumvisie, die sinds 7 oktober ter inzage ligt. Wij nodigen u uit om mee te lezen en mee te denken. Onderaan deze pagina kunt u de centrumvisie downloaden.

Schets van DNA-profiel

Het onderzoek naar het DNA-profiel door History Store laat zien dat Oud-Beijerland altijd koploper is geweest als het gaat om handelen  in de Hoeksche Waard. Wees trots en omarm deze handelsgeest en neem initiatief. Breng meer kleur in het centrum door meer groen terug te brengen. Denk hierbij aan appel- en kersenbomen, die stonden er vroeger namelijk ook. Breng cultuur in het centrum door het toevoegen van kunst in de buitenruimte, een theater of bioscoop en  betrek de haven weer meer bij het centrum.

Belangrijke conclusies uit het onderzoek van BRO zijn: zorg een kleiner, compacter kernwinkelgebied, meer groen, actieve aanpak van de leegstand, versterken samenwerking ondernemers en het aantrekkelijker maken van de entrees naar het centrum. West-8 heeft nauwkeurig gekeken naar een betere inrichting van de buitenruimte van het Vierwiekenplein. Hoe zou anders en beter kunnen? Meer groen en wonen zijn de ingrediënten. De adviezen van West-8 zijn ook terug te vinden in de centrumvisie.  

Sinds 7 oktober liggen de bouwstenen voor het masterplan centrum zes weken ter inzage. U kunt uw zienswijze tijdens deze inzageperiode sturen naar info@oud-beijerland.nl of schriftelijk indienen. In december neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de plannen.

Wat eraan voorafging

Het centrum van Oud-Beijerland heeft een belangrijke functie binnen de Hoeksche Waard. Het karakteristieke centrum van Oud-Beijerland telt zo’n circa 130 detailhandelszaken en circa 30 horecazaken. Het centrum kampt, net als veel andere winkelgebieden in Nederland, met problemen zoals leegstand. Om de positie en uitstraling van het centrum van Oud-Beijerland te versterken en de economische positie van het gebied te verbeteren, wordt de komende maanden gewerkt aan een visie en actieplan voor het centrum van Oud-Beijerland. De input van de betrokkenen in het centrum is daarbij van belang. Tijdens de werksessie worden ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en overige partijen gevraagd mee te denken over de kansen en mogelijkheden in het centrum van Oud-Beijerland.

Onderzoek

In het centrum van Oud-Beijerland is een gevarieerd aanbod van winkels, horeca en wonen. Kijkend naar de ontwikkelingen staat de positie van het winkelcentrum onder druk. De onderzoekers gaan kijken naar de vitaliteit van het centrum en in hoeverre dit aanbod aansluit op de vraag van de bezoeker. Ook kijken ze naar feiten en cijfers en gaan ze in gesprek met (horeca)ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en organisaties die actief zijn in het centrum.

Verder wordt onderzoek gedaan naar het gebied rondom het Vierwiekenplein. Welke kwaliteiten heeft het gebied, hoe kunnen wij deze versterken of aanvullen en welke punten verdienen aandacht? Tot slot gaat een bureau aan de slag om vast te stellen wat het centrum van Oud-Beijerland nu zo uniek maakt. Niet alles past bij Oud-Beijerland en het is belangrijk om ons te onderscheiden. Een heldere profilering helpt bij het gericht aantrekken van inwoners, ondernemers, bezoekers en winkelend publiek. Deze drie sporen vormen belangrijke bouwstenen voor het Masterplan Centrum.

Betrokkenheid ondernemers

Voor een goed beeld van de vitaliteit van het centrum is de inbreng van de ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners belangrijk. Zij kunnen actief deelnemen aan het invullen van vragenlijsten, het deelnemen aan verdiepende interviews en workshops. Op donderdagavond 20 april en 18 mei 2017 vonden al workshops plaats voor ondernemers. Verderop leest u wat er uit deze workshops naar voren kwam.

Masterplan Centrum 2025

Het onderzoek start in april en wordt naar verwachting eind mei afgerond. Aan de hand van de uitkomsten formuleert gemeente Oud-Beijerland acties. Hoe gaan we om met leegstand? Hoe zorgen wij ervoor dat het in Oud-Beijerland goed wonen en winkelen is met prima voorzieningen voor jong en oud? Dit leggen wij vast in een Masterplan Centrum Oud-Beijerland 2025. In het najaar deelt gemeente Oud-Beijerland de uitkomsten van het onderzoek en de acties in het Masterplan met de deelnemers van de workshops.

Terugblik workshops

20 april 2017

Donderdagavond 20 april 2017 druppelden de ondernemers binnen voor de eerste workshop. Ze doken direct in het diepe. Waarom kom je naar het centrum van Oud-Beijerland of waarom juist niet? De antwoorden waren divers: van winkelen tot varen en van een bezoekje aan de kapper tot lekker eten en drinken. De andere kant is dat er qua winkelaanbod teveel van hetzelfde is, geen cultuur en ontspanning zoals een theater of bioscoop, de openingstijden zijn rommelig, parkeren is lastig, de leegstand is ongezellig en de entrees naar het centrum zijn niet allemaal aantrekkelijk. Ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren dachten deze avond mee over de toekomst van het centrum. Een verslag van de avond kunt u downloaden onderaan deze pagina.

18 mei 2017

Op donderdagavond 18 mei 2017 vond een vervolgworkshop plaats. Een centrum is aantrekkelijker als het een herkenbaar karakter heeft. Het DNA-profiel bevat het oorspronkelijke karakter van het centrum en vormt de basis voor het aantrekken van (nieuwe) inwoners, ondernemers, bezoekers en winkelend publiek van binnen en buiten de gemeente. Het DNA van het centrum van Oud-Beijerland onderscheidt het centrum van andere centra, zorgt voor herkenbaarheid en aantrekkingskracht. Tijdens een interactieve sessie zijn we samen op zoek gegaan naar de ingrediënten van het oorspronkelijke karakter als onderlegger voor verdere ontwikkelingen in het centrum van Oud-Beijerland. Een verslag van de avond kunt u downloaden onderaan deze pagina.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Jan Paul Manni van afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer 088 – 647 16 03 en per mail via j.manni@oud-beijerland.nl.