Pagina opties

Groter
A A

Bestuurlijke Toekomst Hoeksche Waard

Op de  speciaal ontwikkelde website van Toekomst Hoeksche Waard, is meer informatie te vinden over het proces rondom de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Het wetsvoorstel tot herindeling (kamerstuk 34806) is te raadplegen op de website van de Tweede Kamer: www.tweedekamer.nl.