Pagina opties

Groter
A A

Bestuurlijke Toekomst Hoeksche Waard

Nu het wetsvoorstel over de Hoeksche Waard door de Tweede Kamer is aangenomen, is de kans groot dat de vijf gemeenten per 1 januari 2019 samengaan. Als voor de zomervakantie ook de Eerste Kamer haar fiat geeft, is de herindeling definitief.

Meer informatie

Op de  speciaal ontwikkelde website van Toekomst Hoeksche Waard, is meer informatie te vinden over het proces rondom de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Het wetsvoorstel tot herindeling (kamerstuk 34806) is te raadplegen op de website van de Tweede Kamer: www.tweedekamer.nl.