Pagina opties

Groter
A A

Aanleg zwemvoorziening Oude Tol

Eind 2016 stemde de gemeenteraad van Oud-Beijerland in met de aanleg van een zwemvoorziening bij de Oude Tol. In maart 2017 zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de zwembaai bij de Oude Tol gestart. In mei 2017 zijn de werkzaamheden afgerond. Inwoners van Oud-Beijerland en daarbuiten genieten sindsdien volop van de zwembaai, de ligweide en het zandstrand.

Zwembaai

De zwembaai ligt tussen paviljoen De Oude Tol en de Bonhoefferstraat. Een aarden wal schermt de zwemgelegenheid af van de woningen aan deze straat. In de baai blijven de getijden zichtbaar. Bij hoog water is het ‘zwemgedeelte’ ongeveer 40 bij 40 meter. Daarnaast heeft het gebied een zandstrand en een ligweide gekregen. GKB Realisatie BV te Barendrecht heeft de zwembaai ontworpen en gerealiseerd.

Ballenlijn

Aan de rand van de zwembaai ligt een ballenlijn. Zwemmen buiten de ballenlijn blijft levensgevaarlijk vanwege de korte afstand tot passerend scheepvaartverkeer, gevaarlijke stroming en hoge stroomsnelheden, en de onverwachte diepteverschillen in de bodem. 

Een informatiebord ter plaatse informeert bezoekers over het gebruik van de zwembaai.

Terugblik project

2017

In de periode tussen maart en mei 2017 zijn de zwembaai, het zandstrand en de ligweide aangelegd. Op zaterdag 3 juni opende wethouder Van Waveren de zwembaai met een feestelijke duik. Ruim 65 kinderen doken met hem mee. Na afloop was er voor iedereen die om klokslag 12.00 uur mee dook een broodje kroket of frikandel.

2016

In  2016 lukte het niet  om de veiligheid van zwemmers in het Spui te  garanderen. De voorbereidingstijd was nog te kort. Daarom is besloten om begin mei 2016 – bij aanvang van het zwemseizoen – een hek te plaatsen bij de Oude Tol om zwemmen zwaar te ontmoedigen. Het college wilde de veiligheid van inwoners niet in gevaar brengen.

Op 13 september 2016 nam de gemeenteraad het besluit om € 250.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van een zwemvoorziening bij de Oude Tol. Na het gemeenteraadsbesluit zijn diverse voorstellen uit de markt beoordeeld. Dat leidde op 24 november 2016  tot een opdracht aan GKB Realisatie uit Barendrecht. Tot en met februari 2017 hebben zij gewerkt aan een ontwerp voor de locatie. In de baai, een uit te graven inham, blijven de getijden zichtbaar. Bij hoog water is het ‘zwemgedeelte’ ongeveer 40 bij 40 meter. Daarnaast krijgt het gebied een strand en een ligweide.

2015

In 2015 stelde de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH), namens de provincie Zuid-Holland, een zwemverbod in voor de beide strandjes (links en rechts van het grand café) bij de Oude Tol in Oud-Beijerland.

Eind 2015 stemde de gemeenteraad van Oud-Beijerland in met een motie om, met de Provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst Midden-Holland en Rijkswaterstaat, te komen tot een plan om zwemmen bij de Oude Tol opnieuw mogelijk te maken. Wethouder Van Waveren: “We koersen daarmee op een daadwerkelijke realisering van de zwemvoorziening voor 1 mei 2017.”

2014

In 2014 trof de gemeente Oud-Beijerland  maatregelen om binnen de ballenlijn de risico’s voor zwemmers te beperken. Ondanks deze beperkende maatregelen werd er in 2014 volop gezwommen.

Op de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland vindt u meer informatie over zwemmen in natuurwater.